search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 328-331

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
732. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea de sezonul de încălzire 2023-2024 (nr. 566, 2 august 2023)
 
733. Hotărâre cu privire la aprobarea Drepturilor și obligațiilor pasagerilor în transportul feroviar și a regulilor de furnizare a serviciilor în transportul feroviar de pasageri (nr. 593, 14 august 2023)
 
734. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar extern, destinat suportului agricultorilor afectați de seceta din anul 2022 (nr. 603, 14 august 2023)
 
735. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind acordurile de alegere a forului, încheiată la Haga la 30 iunie 2005 (nr. 604, 21 august 2023)
 
736. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea cadrului normativ din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe) (nr. 607, 21 august 2023)
 
737. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (gestionarea terenurilor agricole cu modul de folosință pășuni și fânețe și asigurarea exploatării sistemelor centralizate de irigare transmise în comodat) (nr. 608, 21 august 2023)
 
738. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea facilităților tinerilor specialiști cu studii superioare în medicina veterinară (nr. 611, 21 august 2023)
 
739. Hotărâre privind mărimea și modul de percepere a contribuțiilor de la beneficiarii programelor de eficientizare a consumului de resurse energetice (nr. 612, 21 august 2023)
 
740. Hotărâre сu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (eficientizarea sistemului de management al resurselor umane în cadrul Ministerului Afacerilor Interne) (nr. 613, 21 august 2023)
 
741. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 614, 21 august 2023)
 
742. Hotărâre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat pentru acordarea asistenței internaționale umanitare Ucrainei (nr. 616, 21 august 2023)
 
743. Hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile și modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (ce vizează bunurile imobile proprietate publică a statului) (nr. 617, 21 august 2023)
 
744. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 619, 21 august 2023)
 
745. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Adrian BĂLUȚEL (nr. 119-d, 21 august 2023)
 
746. Dispoziţie cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei specializate a Consiliului național pentru drepturile omului coordonată de către Ministerul Educației și Cercetării (nr. 120-d, 23 august 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
812. Ordin cu privire la lansarea apelului I de depunere a cererilor pentru forma de subvenționare în avans (nr. 94, 22 august 2023)
 
813. Ordin cu privire la lansarea apelului I de depunere a cererilor pentru forma de subvenționare plăți postinvestiție (nr. 95, 22 august 2023)
 
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
814. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Colomeeţ Maria (nr. 218, 21 august 2023)
 
Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova
 
815. Ordin cu privire la crearea Grupurilor de lucru în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale (nr. 61, 18 august 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
816. Hotărâre privind modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 422/2019 (nr. 498, 15 august 2023)
 
817. Hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 113/2019 (nr. 499, 15 august 2023)
 
Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
 
818. Decizie (nr. 8/1322, 23 august 2023)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
819. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „FARMACIA MERENI” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 44/2, 21 august 2023)
 
820. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „DRUMUL VIILOR” (nr. 44/3, 21 august 2023)
 
821. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni FARMACIA „IALOVENI” (nr. 44/4, 21 august 2023)
 
Acte ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Republicii Moldova
 
821a. Ordin cu privire la aprobarea listei funcţiilor publice importante la nivel naţional care determină calitatea de persoană expusă politic (nr. 22, 15 august 2023)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
822. Ordin cu privire la modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352/2017, și a Ordinului SFS nr. 582/2020 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de expediere şi recepţionare a documentelor prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice (nr. 299, 11 august 2023)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
823. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 161, 10 august 2023)
 
824. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 335/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea unităților de schimb valutar (nr. 162, 10 august 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 328-331 Vineri, 25 august 2023 XXX

Selectați data