search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 334

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
752. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 626, 30 august 2023)
 
753. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 167/2022 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului (nr. 629, 30 august 2023)
 
754. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (reglementări privind indemnizația viageră în domeniul sportului) (nr. 634, 30 august 2023)
 
755. Hotărâre cu privire la ajutorul umanitar extern acordat Republicii Moldova (nr. 635, 30 august 2023)
 
756. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de compensare a unor cheltuieli suportate de persoanele fizice ce desfășoară activități independente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 438/2023 (nr. 636, 30 august 2023)
 
757. Hotărâre pentru modificarea punctului 281 din Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2012 (nr. 637, 30 august 2023)
 
758. Hotărâre cu privire la aprobarea semnării Acordului privind cooperarea dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Azerbaidjan (nr. 638, 30 august 2023)
 
759. Hotărâre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regiunii Administrative Speciale Hong Kong a Republicii Populare Chineze privind serviciile aeriene și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia (nr. 639, 30 august 2023)
 
760. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea statului în proprietatea satului Drepcăuți, raionul Briceni (nr. 640, 30 august 2023)
 
761. Hotărâre pentru denunțarea Acordului privind difuzarea documentelor de standardizare interstatală, întocmit la Dușanbe la 1 iunie 2018 (nr. 641, 30 august 2023)
 
762. Hotărâre pentru denunțarea Acordului privind asigurarea protecției reciproce a secretelor interstatale, încheiat la Minsk la 22 ianuarie 1993 (nr. 642, 30 august 2023)
 
763. Hotărâre pentru denunțarea Acordului privind colaborarea în domeniul pregătirii specialiștilor în radioecologie, securitate radiaţională, radiobiologie şi științe conexe, semnat la Minsk la 30 noiembrie 2000 (nr. 643, 30 august 2023)
 
764. Hotărâre pentru denunțarea Acordului privind principiile de bază ale colaborării în domeniul utilizării energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Minsk la 26 iunie 1992 (nr. 644, 30 august 2023)
Nr. 334 Joi, 31 august 2023 XXX

Selectați data