search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 335-337

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
587. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (privind actualizarea cadrului normativ aferent funcției publice) (nr. 1093-IX, 28 august 2023)
 
588. Lege pentru modificarea unor acte normative (privind actualizarea cadrului normativ aferent funcției publice) (nr. 221, 17 august 2023)
 
589. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 1094-IX, 28 august 2023)
 
590. Lege pentru modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 247, 31 iulie 2023)
 
591. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate (nr. 1091-IX, 28 august 2023)
 
592. Lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate (nr. 257, 17 august 2023)
 
593. Decret cu privire la promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (nr. 1092-IX, 28 august 2023)
 
594. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (nr. 258, 17 august 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
765. Hotărâre cu privire la rechemarea doamnei Tatiana MOLCEAN din funcţia de Reprezentant Permanent
 
al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană și, prin cumul, în Principatul Liechtenstein (nr. 620, 30 august 2023)
 
766. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Ludmila PAVLOV (nr. 122-d, 30 august 2023)
 
767. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Ana CALINICI (nr. 123-d, 30 august 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
851. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NRS 01-001:2023 „Regulamentul privind elaborarea normelor și regulilor de securitate în domeniul securității industriale” (nr. 112, 24 august 2023)
 
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
852. Ordin cu privire la prelungirea împuternicirilor de exercitare a activității de executare a executorului judecătoresc Bairac Ilie în circumscripția Judecătoriei Ocnița (nr. 219, 22 august 2023)
 
853. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Cheşcu Hristofor (nr. 223, 24 august 2023)
 
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
854. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.26:2023 „Reguli privind efectuarea inspectării, diagnosticării, stabilirea stării tehnice a lucrărilor de artă (poduri, podețe) amplasate pe drumuri” (nr. 123, 28 august 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
855. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat  de către Î.C.S „Nord Gaz - Sîngerei” S.R.L. (nr. 510, 23 august 2023)
 
856. Hotărâre privind modificarea limitei de capacitate pentru beneficiarii mecanismului de contorizare netă (nr. 513, 25 august 2023)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
857. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1103 din 21 iunie 2023 (nr. 1202, 30 august 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 335-337 Vineri, 01 septembrie 2023 XXX

Selectați data