search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 338-340

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
595. Decret pentru promulgarea Legii privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (nr. 1100-IX, 1 septembrie 2023)
 
596. Lege privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (nr. 237, 31 iulie 2023)
 
597. Decret privind rechemarea doamnei Tatiana MOLCEAN din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU la Geneva și de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Principatul Liechtenstein (nr. 1095-IX, 30 august 2023)
 
598. Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa II domnului Anatolie NOSATÎI (nr. 1096-IX, 1 septembrie 2023)
 
599. Decret privind conferirea de distincții de stat unor militari și angajați civili ai Ministerului Apărării și Armatei Naționale (nr. 1097-IX, 1 septembrie 2023)
 
600. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Militar” domnului Nicolae ȚINEVSCHI (nr. 1098-IX, 1 septembrie 2023)
 
601. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Sociteni, raionul Ialoveni (nr. 1099-IX, 1 septembrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
858. Hotărâre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „CET-NORD” prin fuziune (absorbție) a Întreprinderii de Stat „TERMOGAZ BĂLȚI” și înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare (nr. 45/1, 29 august 2023)
 
859. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă ÎNTREPRINDERII MIXTE „ACCENT-INVESTMENT” S.A. (nr. 45/2, 29 august 2023)
 
860. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „INVENȚIE-MDV” (nr. 45/3, 29 august 2023)
 
861. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „UNIFARM” (nr. 45/4, 29 august 2023)
 
862. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „UZINA EXPERIMENTALĂ-MECANICĂ-32” (nr. 45/5, 29 august 2023)
 
863. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acțiuni „DAAC-VICTORIA” (nr. 45/6, 29 august 2023)
 
864. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 45/7, 29 august 2023)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
865. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă, întocmirea, prezentarea și verificarea listelor de subscripție (nr. 1166, 11 august 2023)
 
866. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale (nr. 1185, 18 august 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
866a. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 188 din 23.06.2023 (nr. 248, 18 august 2023)
 
866b. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 222 din 21.07.2023 (nr. 249, 18 august 2023)
 
866c. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 234 din 28.07.2023 (nr. 250, 18 august 2023)
 
866d. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „MEDIA STREAM” SRL (nr. 251, 18 august 2023)
 
866e. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 224 din 21.07.2023 (nr. 252, 18 august 2023)
 
866f. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media „MEDIA PRO GROUP” SRL (nr. 253, 18 august 2023)
 
866g. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media AO „Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova” (nr. 254, 18 august 2023)
 
866h. Decizie cu privire la prelungirea termenului de examinare a cererii de acordare a licenței de emisie furnizorului de servicii media „A.Video-Content” SRL (nr. 255, 18 august 2023)
 
866i. Decizie cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru inițierea și desfășurarea concursului privind selectarea instituției specializate în măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață în perioada 2024-2029 (nr. 256, 18 august 2023)
 
866j. Decizie cu privire la dispunerea controlului respectării prevederilor legislației privind licența de emisie de către furnizorul de servicii media „NIKA TV MEDIA” SRL (nr. 257, 18 august 2023)
 
866k. Decizie cu privire la examinarea demersului Comisiei Electorale Centrale din 18 august 2023 referitor la propunerile de modificare a Regulamentului privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media (nr. 258, 21 august 2023)
Nr. 338-340 Marţi, 05 septembrie 2023 XXX

Selectați data