search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 341-342

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
602. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (reforma sistemului de asistență socială „Restart”) (nr. 1103-IX, 1 septembrie 2023)
 
603. Lege pentru modificarea unor acte normative (reforma sistemului de asistență socială „Restart”) (nr. 256, 17 august 2023)
 
604. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1102-IX, 1 septembrie 2023)
 
605. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 259, 17 august 2023)
 
606. Decret privind conferirea de titluri onorifice (nr. 1101-IX, 1 septembrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
867. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr. 97/2022 (nr. 72, 30 august 2023)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
868. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind Registrul funcționarilor electorali (nr. 1184, 18 august 2023)
 
869. Hotărâre pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare (nr. 1186, 18 august 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
869a. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a unui slot din Multiplexul A (nr. 259, 25 august 2023)
 
869b. Decizie cu privire la examinarea cererilor de reperfectare a licențelor de emisie eliberate furnizorului de servicii media „SFC MEDIA” SRL (nr. 260, 25 august 2023)
 
869c. Decizie cu privire la examinarea cererii de modificare a asociatului furnizorului de servicii media „URANIA FM” SRL (nr. 261, 25 august 2023)
 
869d. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberate furnizorului de servicii media „REAL RADIO” SRL (nr. 262, 25 august 2023)
 
869e. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberate „TV SAT” SRL (nr. 263, 25 august 2023)
 
869f. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune eliberate „INTERVAL-TV” SRL (nr. 264, 25 august 2023)
 
869g. Decizie cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 100 din 30.03.2022 (nr. 265, 25 august 2023)
 
869h. Decizie cu privire la dispunerea controlului respectării prevederilor licenței de emisie de către serviciile media audiovizuale de radiodifuziune sonoră (nr. 266, 25 august 2023)
 
869i. Decizie cu privire la dispunerea controlului respectării prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018 de către serviciul media audiovizual „ORIZONT TV” (nr. 267, 25 august 2023)
 
869j. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale din 5 noiembrie 2023 (nr. 268, 29 august 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
Nr. 341-342 Miercuri, 06 septembrie 2023 XXX

Selectați data