search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 362-363

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
128. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 162g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor din Codul de procedură civilă (exhumarea și prelevarea mostrelor biologice pentru stabilirea paternității) (nr. 88, 25 iulie 2023)
 
129. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 152g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din punctul 9 din Codul deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 192 din 24 martie 2017 (principiile de conduită în activitatea medicală și farmaceutică) (nr. 90, 25 iulie 2023)
 
130. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 14a/2023 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 249 alin. (2) din Codul de procedură civilă (corectarea erorilor materiale evidente din hotărârea judecătorească) (nr. 91, 25 iulie 2023)
 
131. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 103g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a textului „care ar fi inexplicabile” din articolul 8 alin. (2) lit. a), a articolului 8 alin. (6) și a textului „dubii serioase” din articolul 13 alin. (5) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (nr. 92, 25 iulie 2023)
 
132. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 53g/2023 și nr. 54g/2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 43 din Codul de procedură civilă (strămutarea cauzei la o altă instanță) (nr. 93, 1 august 2023)
 
133. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 119g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a textelor „incapacitate de a își executa obligațiile” și „incapacitatea de a îşi onora obligațiile” din articolul 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 94, 1 august 2023)
 
134. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 16 alin. (2) lit. e) din Codul electoral (sesizarea nr. 197a/2023) (nr. 95, 8 august 2023)
 
135. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 81g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 36 din Codul contravențional (aplicarea sancțiunii în condițiile acumulării unor puncte de penalizare) (nr. 96, 10 august 2023)
 
136. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 56 alin. (14) și 59 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (termenul de contestare a hotărârilor adunării creditorilor) (nr. 97, 10 august 2023)
 
137. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 168g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere (nr. 98, 10 august 2023)
 
138. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 175g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 62 alin. (1) lit. b), 65 alin. (1) și 264 alin. (3) din Codul penal (privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport) (nr. 99, 10 august 2023)
 
139. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 123a/2023, nr. 159g/2023 și nr. 169g/2023 pentru controlul constituționalității articolului 21 alin. (8) din Legea nr. 65 din 30 martie 2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (transferul temporar al unor judecători la Curtea Supremă de Justiție) (nr. 100, 10 august 2023)
 
140. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 35a/2023 pentru controlul constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 824 din 10 februarie 2023 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru și a Hotărârii Parlamentului nr. 28 din 16 februarie 2023 pentru aprobarea Programului de activitate și acordarea votului de încredere Guvernului (nr. 103, 29 august 2023)
 
141. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 74g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 333 din Codul de procedură civilă (constatarea inexactității înscrierilor în registrele de stare civilă) (nr. 104, 29 august 2023)
 
142. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 183g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolul 44 din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată (dreptul asociatului la informație privind activitatea societății cu răspundere limitată) (nr. 105, 29 august 2023)
 
143. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 172g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 7 subpunctul 1 litera j) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010 și a unor prevederi din articolele 139 alin. (1) și 171 alin. (4) din Codul administrativ (valabilitatea și executarea actelor administrative individuale) (nr. 106, 29 august 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
810. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 938/2018 (nr. 588, 14 august 2023)
 
811. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la întreprinderile de deservire la sol (nr. 623, 30 august 2023)
 
812. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învățământ profesional tehnic (nr. 628, 30 august 2023)
 
813. Hotărâre cu privire la rechemarea domnului Alexei ȚURCAN din funcţia de Consul General al Republicii Moldova în orașul Iași, România (nr. 688, 20 septembrie 2023)
 
814. Hotărâre cu privire la numirea domnului Ion COȘER în funcția de Consul General al Republicii Moldova în orașul Iași, România, având drept circumscripție consulară județele Iași, Botoșani, Vaslui, Galați, Tulcea, Brăila, Constanța, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava (nr. 689, 20 septembrie 2023)
 
815. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea aspectelor privind infrastructurile pieței financiare) (nr. 690, 20 septembrie 2023)
 
816. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere (nr. 691, 20 septembrie 2023)
 
817. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (prezentarea de către unele entități a informațiilor privind impozitul pe venit) (nr. 692, 20 septembrie 2023)
 
818. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (activarea pieței forței de muncă) (nr. 696, 20 septembrie 2023)
 
819. Hotărâre pentru aprobarea proiectului decretului Președintelui Republicii Moldova privind desemnarea membrilor și experților permanenți în cadrul Comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina din partea Republicii Moldova (nr. 699, 20 septembrie 2023)
 
820. Hotărâre cu privire la listele candidaților la acordarea Bursei Președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2023-2024 (nr. 701, 20 septembrie 2023)
 
821. Hotărâre cu privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățământ superior şi elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2023-2024 (nr. 702, 20 septembrie 2023)
 
822. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice (nr. 703, 20 septembrie 2023)
 
823. Hotărâre pentru aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2023 (nr. 704, 20 septembrie 2023)
 
824. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării celui de-al paisprezecelea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru consolidarea democrației participative, semnat la Chișinău la 28 septembrie 2016 (nr. 706, 20 septembrie 2023)
 
825. Hotărâre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al șaisprezecelea Amendament la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică durabilă ancorată în integrarea europeană, semnat la Chişinău la 28 septembrie 2016 (nr. 707, 20 septembrie 2023)
 
826. Dispoziţie pentru modificarea punctului 3 din Dispoziția Guvernului nr. 4-d/2023 cu privire la instituirea și aprobarea componenței instituționale a Comitetului de coordonare pentru asigurarea suportului Autorității de Coordonare Națională în atingerea obiectivelor de ansamblu ale Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova (nr. 128-d, 20 septembrie 2023)
 
827. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Nicolai MÎNDRA (nr. 129-d, 20 septembrie 2023)
Nr. 362-363 Joi, 21 septembrie 2023 XXX

Selectați data