search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 370-372

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
641. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Addendumului nr. 2 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (nr. 1125-IX, 27 septembrie 2023)
 
642. Lege pentru ratificarea Addendumului nr. 2 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (nr. 273, 21 septembrie 2023)
 
643. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Alexander PALEI (nr. 1123-IX, 26 septembrie 2023)
 
644. Decret privind demisia doamnei Veronica SIREȚEANU din funcția de ministru al finanțelor (nr. 1124-IX, 27 septembrie 2023)
 
645. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1126-IX, 27 septembrie 2023)
 
646. Decret privind numirea domnului Petru ROTARU în funcția de ministru al finanțelor (nr. 1127-IX, 27 septembrie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
863. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026 (nr. 625, 30 august 2023)
 
864. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare a misiunilor transfrontaliere cu ambulanțele Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD) (nr. 675, 13 septembrie 2023)
 
865. Hotărâre cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ profesional tehnic și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 679, 13 septembrie 2023)
 
866. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind facilitarea activității în domeniul alimentar) (nr. 710, 26 septembrie 2023)
 
867. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1474/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire și plată a ajutorului material unic pentru însănătoșire persoanelor care au suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, persoanelor cu dizabilități a căror dizabilitate e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, precum și ajutorului material unic pentru întremarea colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care au devenit persoane cu dizabilități (nr. 719, 26 septembrie 2023)
 
868. Hotărâre cu privire la decernarea Premiului Național (nr. 727, 26 septembrie 2023)
 
869. Dispoziție cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Dorin RECEAN, Prim-ministru, în Republica Federală Germania (or. Berlin, 27-29 septembrie 2023) (nr. 130-d, 21 septembrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
926. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Electromecanic utilaj frigorific și comercial” (nr. 126, 25 septembrie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
927. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L „Proalfa-Service” (nr. 577, 26 septembrie 2023)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
928. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „ARGON-SIGMA” (nr. 50/1, 26 septembrie 2023)
 
929. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „AVANTAJ-AV” (nr. 50/2, 26 septembrie 2023)
 
930. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „MECONS-21” (nr. 50/3, 26 septembrie 2023)
 
931. Hotărâre cu privire la modificarea Regulilor pieței reglementate a Bursei de Valori a Moldovei (nr. 50/4, 26 septembrie 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 370-372 Vineri, 29 septembrie 2023 XXX

Selectați data