search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 177-180 din 18 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 404-407

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
698. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind amendarea Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 1161-IX, 26 octombrie 2023)
 
699. Lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind amendarea Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 293, 19 octombrie 2023)
 
700. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior (nr. 1162-IX, 26 octombrie 2023)
 
701. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior (nr. 294, 19 octombrie 2023)
 
702. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (piața forței de muncă) (nr. 1163-IX, 27 octombrie 2023)
 
703. Lege pentru modificarea unor acte normative (piața forței de muncă) (nr. 302, 26 octombrie 2023)
 
704. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (eficientizarea mecanismelor actului de guvernare) (nr. 1164-IX, 27 octombrie 2023)
 
705. Lege pentru modificarea unor acte normative (eficientizarea mecanismelor actului de guvernare) (nr. 310, 26 octombrie 2023)
 
706. Hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova de susținere a poporului Israelului și condamnare a atacurilor teroriste (nr. 289, 19 octombrie 2023)
 
707. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 299, 26 octombrie 2023)
 
708. Hotărâre privind numirea în funcția de membru al Plenului Consiliului Concurenței (nr. 301, 26 octombrie 2023)
 
709. Hotărâre privind încetarea mandatului de director al Centrului Național Anticorupție (nr. 304, 26 octombrie 2023)
 
710. Hotărâre privind numirea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție (nr. 316, 26 octombrie 2023)
 
711. Hotărâre privind desemnarea unor membri în Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor (nr. 317, 26 octombrie 2023)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
164. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 200g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 34 alin. (3) din Codul de procedură penală (imposibilitatea recuzării judecătorului care soluționează cererea de recuzare [III]) (nr. 121, 28 septembrie 2023)
 
165. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 190g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 18 alin. (2) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10 iulie 2008 (indemnizația unică în cazul decesului lucrătorului în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale) (nr. 123, 5 octombrie 2023)
 
166. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 51g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a textului „ținerii ei neconforme” din articolul 189 alin. (2) din Codul fiscal (nr. 124, 5 octombrie 2023)
 
167. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Hotărârii Parlamentului nr. 274 din 21 septembrie 2023 privind prelungirea stării de urgență și a Dispoziției Comisiei pentru situații excepționale nr. 86 din 4 octombrie 2023 (sesizarea nr. 222a/2023) (nr. 131, 16 octombrie 2023)
 
168. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 280 din 4 octombrie 2023 pentru modificarea Codului electoral (sesizarea nr. 226a/2023) (nr. 132, 18 octombrie 2023)
 
169. Decizie de confirmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 131 din 16 octombrie 2023 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Hotărârii Parlamentului nr. 274 din 21 septembrie 2023 privind prelungirea stării de urgență și a Dispoziției Comisiei pentru situații excepționale nr. 86 din 4 octombrie 2023 (sesizarea nr. 222a/2023) (nr. 133, 19 octombrie 2023)
 
170. Decizie de sistare a examinării cererii de suspendare a acțiunii Legii nr. 280 din 4 octombrie 2023 pentru modificarea Codului electoral (sesizarea nr. 226a/2023) (nr. 134, 19 octombrie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
957. Hotărâre privind aprobarea normelor, descrierii și modelului uniformei funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 676, 13 septembrie 2023)
 
958. Hotărâre cu privire la site-urile web oficiale ale autorităților și instituțiilor publice și cerințele minime privind profilurile de socializare ale acestora (nr. 728, 26 septembrie 2023)
 
959. Hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului (acordarea compensațiilor la energie pentru perioada rece a anului) (nr. 806, 27 octombrie 2023)
 
960. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Institutul Național pentru Educație și Leadership (nr. 807, 27 octombrie 2023)
 
961. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2016 (nr. 808, 27 octombrie 2023)
 
962. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind drepturile copilului (nr. 810, 27 octombrie 2023)
 
963. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind realizarea proiectului „Asigurarea fermierilor cu fertilizanți” (nr. 811, 27 octombrie 2023)
 
964. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind colaborarea economică, încheiat la Lisabona la 11 septembrie 2023 (nr. 812, 27 octombrie 2023)
 
965. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare în sumă de 40 de milioane de euro, semnat la Chișinău la 17 octombrie 2023 (nr. 813, 27 octombrie 2023)
 
966. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind protecția secretelor comerciale (nr. 814, 27 octombrie 2023)
 
967. Hotărâre cu privire la instituirea sărbătorii „Ziua Națională a Radioului” (nr. 823, 27 octombrie 2023)
 
968. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la Consiliul consultativ pe lângă Agentul guvernamental, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2016 (nr. 824, 27 octombrie 2023)
 
969. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr. 1163/1997, Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare, Legea nr. 150/2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară, Legea nr. 151/2017 cu privire la sistemul de adrese) (nr. 826, 27 octombrie 2023)
 
970. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (indemnizația persoanelor nedegrevate sau neconvocate pentru munca prestată în perioada electorală) (nr. 828, 27 octombrie 2023)
 
971. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 151-d, 26 octombrie 2023)
 
972. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Cristina JANDÎC (nr. 152-d, 27 octombrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
998. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate de intrare/ieșire pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Vestmoldtransgaz” (nr. 625, 27 octombrie 2023)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
999. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la sucursalele și oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.147/2019 (nr. 195, 5 octombrie 2023)
 
1000. Hotărâre cu privire la menținerea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 209, 26 octombrie 2023)
 
1001. Hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Comitetului executiv nr. 98/2022 cu privire la majorarea amortizorului de risc sistemic pentru expunerile băncilor la riscul de credit aferent persoanelor fizice rezidente (nr. 210, 26 octombrie 2023)
Nr. 404-407 Marţi, 31 octombrie 2023 XXX

Selectați data