search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 408-410

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
712. Decret privind numirea doamnei Stela BURCIU în funcţia de pictor heraldist (nr. 1165-IX, 31 octombrie 2023)
 
713. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1166-IX, 31 octombrie 2023)
 
714. Decret privind numirea domnului Vasile POPA în funcţia de director al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1168-IX, 1 noiembrie 2023.)
 
715. Decret privind numirea domnului Gheorghe JOSANU în funcţia de director adjunct al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1169-IX, 1 noiembrie 2023.)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
973. Hotărâre cu privire la acordarea burselor de merit elevilor și studenților de etnie romă din învățământul liceal, profesional tehnic și superior, precum și la modificarea unei hotărâri a Guvernului (nr. 818, 27 octombrie 2023)
 
974. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative (privind utilizarea terenurilor și a sistemelor de irigare și desecare) (nr. 822, 27 octombrie 2023)
 
975. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 827, 27 octombrie 2023)
 
976. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Construcția Spitalului Regional Bălți”, semnat la Chișinău la 16 octombrie 2023 (nr. 830, 1 noiembrie 2023)
 
977. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 147/2023 privind selecția și evaluarea performanțelor judecătorilor) (nr. 832, 1 noiembrie 2023)
 
978. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului de conducere şi didactic din instituțiile de învățământ general public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 969/2018 (nr. 833, 1 noiembrie 2023)
 
979. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală (nr. 835, 1 noiembrie 2023)
 
980. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de modificare, întocmit la Haga la 4 septembrie 2023, a Convenţiei dintre Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, întocmită la Chișinău la 3 iulie 2000 (nr. 836, 1 noiembrie 2023)
 
981. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale (nr. 837, 1 noiembrie 2023)
 
982. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, semnat la Chișinău la 29 septembrie 2023 (nr. 839, 1 noiembrie 2023)
 
983. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1310/2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la obținerea, evidența, păstrarea, sistematizarea și utilizarea datelor dactiloscopice și Listei funcțiilor deținute de persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii (nr. 840, 1 noiembrie 2023)
 
984. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar (nr. 841, 1 noiembrie 2023)
 
985. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Agenția Națională pentru Sport din România privind cooperarea în domeniul sportului (nr. 842, 1 noiembrie 2023)
 
986. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea în Republica Moldova, or. Taraclia, a sucursalei Universității „Angel Kanchev” din orașul Ruse, Republica Bulgaria (nr. 843, 1 noiembrie 2023)
 
987. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 299/2018 cu privire la aprobarea structurii și efectivuluilimită ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (nr. 844, 1 noiembrie 2023)
 
988. Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 și nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice (nr. 846, 1 noiembrie 2023)
 
989. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Naţionale pentru Monopol Fiscal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2022 (nr. 848, 1 noiembrie 2023)
 
990. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 849, 1 noiembrie 2023)
 
991. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 850, 1 noiembrie 2023)
 
992. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind extinderea duratei Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din Statul Israel, semnat la Ierusalim la 16 octombrie 2012 (nr. 852, 1 noiembrie 2023)
 
993. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 768/2000 privind statutul alesului local (nr. 853, 1 noiembrie 2023)
 
994. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 154-d, 31 octombrie 2023)
 
995. Dispoziţie сu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului fondului rutier (nr. 155-d, 1 noiembrie 2023)
 
996. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 156-d, 1 noiembrie 2023)
 
997. Dispoziţie cu privire la aprobarea Listei autorităților administrative centrale aflate în subordinea Guvernului, a autorităților administrative aflate în subordinea ministerelor și a autorităților administrative autonome responsabile de realizarea sarcinilor prioritare în contextul implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană și a numărului maxim de personal antrenat per autoritate publică (nr. 157-d, 1 noiembrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
 
1002. Ordin cu privire la intrarea în vigoare și stingerea unor tratate internaționale (nr. 237-T-08, 24 octombrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
1003. Ordin cu privire la abrogarea unor ordine ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (standarde ocupaționale) (nr. 164, 31 octombrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
1004. Ordin privind aprobarea modelului girului aplicat de către persoana autorizată pe procesul-verbal al adunării generale a asociației de proprietari din condominiu (nr. 263, 23 octombrie 2023)
 
1005. Ordin сu privire la încetarea activității notarului Mihailic Olga (nr. 264, 27 octombrie 2023)
 
1006. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Chirtoacă Petru (nr. 270, 31 octombrie 2023)
 
1007. Ordin cu privire la extinderea competenței teritoriale a notarului Pometco Svetlana (nr. 271, 31 octombrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
1008. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea lotului naţional al Republicii Moldova (nr. 1304, 18 octombrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
1009. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 894, 23 octombrie 2023)
 
1010. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 895, 23 octombrie 2023)
 
1011. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 896, 23 octombrie 2023)
 
1012. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 897, 23 octombrie 2023)
 
1013. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 898, 23 octombrie 2023)
 
1014. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 899, 23 octombrie 2023)
 
1015. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 900, 23 octombrie 2023)
 
1016. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 901, 23 octombrie 2023)
 
1017. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 902, 23 octombrie 2023)
 
1018. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 903, 23 octombrie 2023)
 
1019. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 904, 23 octombrie 2023)
 
1020. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 905, 23 octombrie 2023)
 
1021. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 906, 23 octombrie 2023)
 
1022. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 907, 23 octombrie 2023)
 
1023. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 908, 23 octombrie 2023)
 
1024. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 909, 23 octombrie 2023)
 
1025. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 910, 23 octombrie 2023)
 
1026. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 911, 23 octombrie 2023)
 
1027. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 912, 23 octombrie 2023)
 
1028. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 913, 23 octombrie 2023)
 
1029. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 914, 23 octombrie 2023)
 
1030. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 915, 23 octombrie 2023)
 
1031. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 916, 23 octombrie 2023)
 
1032. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 917, 23 octombrie 2023)
 
1033. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 918, 23 octombrie 2023)
 
1034. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 919, 23 octombrie 2023)
 
1035. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 920, 23 octombrie 2023)
 
1036. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 921, 23 octombrie 2023)
 
1037. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 928, 25 octombrie 2023)
 
1038. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 929, 25 octombrie 2023)
 
1039. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 930, 25 octombrie 2023)
 
1040. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 931, 25 octombrie 2023)
 
Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică
 
1041. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Serviciului Consiliului Suprem de Securitate din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 188-VI.01, 22 august 2023)
 
1042. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 189-VI.01, 22 august 2023)
 
1043. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 190-VI.01, 22 august 2023)
 
1044. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Organizației de Pază „Premium Security Group” Societate cu Răspundere Limitată în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 191-VI.01, 22 august 2023)
 
1045. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Organizației de Pază „Arnold & Co” Societate cu Răspundere Limitată în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 192-VI.01, 22 august 2023)
 
1046. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Agenției de Pază „Prosecutor” Societate cu Răspundere Limitată în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 193-VI.01, 22 august 2023)
 
1047. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Organizației Particulare de Pază „Chestor” Societate cu Răspundere Limitată în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 194-VI.01, 22 august 2023)
 
1048. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Organizației Particulare de Pază „Leon Security” Societate cu Răspundere Limitată în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 195-VI.01, 22 august 2023)
 
1049. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Organizației de Pază „Combat-Service” Societate cu Răspundere Limitată în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 196-VI.01, 22 august 2023)
Nr. 408-410 Joi, 02 noiembrie 2023 XXX

Selectați data