search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 411-413

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
998. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului național de stimulare a revenirilor și de facilitare a (re)integrării cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrație pentru anii 2023-2027 (nr. 674, 13 septembrie 2023)
 
999. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului digital de radiocomunicații speciale critice în standard TETRA (nr. 776, 11 octombrie 2023)
 
1000. Hotărâre cu privire la Instituția Publică Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor și la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 791, 18 octombrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
1050. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor nr. 9/2015 (nr. 147, 30 octombrie 2023)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1051. Hotărâre privind cuantumul taxelor și plăților în anul 2024 (nr. 55/1, 31 octombrie 2023)
 
1052. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „CONSTRUCTORUL-SUD” (nr. 55/3, 31 octombrie 2023)
 
1053. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „MODERNUS” (nr. 55/4, 31 octombrie 2023)
 
1054. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „RUBIN-216” (nr. 55/5, 31 octombrie 2023)
 
1055. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă ÎCS „STAG TEXTILE INDUSTRY” SA (nr. 55/6, 31 octombrie 2023)
 
1056. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „AGROMONTAJ” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 55/7, 31 octombrie 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1056a. Decizie cu privire la rezultatele controlului efectuat în temeiul Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 287 din 15 septembrie 2023 (nr. 344, 27 octombrie 2023)
 
1056b. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a sloturilor din multiplexul A (nr. 348, 27 octombrie 2023)
 
1056c. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio disponibile (nr. 349, 27 octombrie 2023)
 
Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova
 
1057. Extras din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.415/25 din 26 septembrie 2023 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorilor.
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 411-413 Vineri, 03 noiembrie 2023 XXX

Selectați data