search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 414-417

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
716. Lege privind evaluarea impactului asupra mediului* (nr. 86, 29 mai 2014)
 
717. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1170-IX, 6 noiembrie 2023)
 
718. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 291, 19 octombrie 2023)
 
719. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Comisia Europeană și Oficiul Prim-ministrului Ungariei pentru Programul Regiunea Dunării Interreg IV-B 2021–2027 (nr. 1172-IX, 6 noiembrie 2023)
 
720. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Comisia Europeană și Oficiul Primministrului Ungariei pentru Programul Regiunea Dunării Interreg IV-B 2021–2027 (nr. 308, 26 octombrie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1001. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 987/2020 cu privire la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvențe radio pentru anii 2021-2025 și a valorilor minime de expunere a blocurilor generice de frecvență pentru alocare prin procedura de selectare competitivă (nr. 847, 1 noiembrie 2023)
 
1002. Dispoziţie cu privire la suspendarea mandatelor unor demnitari (nr. 153-d, 31 octombrie 2023)
 
1003. Dispoziţie cu privire la domeniile prioritare și angajamentele pentru guvernare deschisă pe anii 2023-2025 (nr. 158-d, 3 noiembrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
 
1058. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene (nr. 218-S-07, 25 septembrie 2023)
 
1059. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaționale ale Uniunii Europene (nr. 238-S-08, 25 octombrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
1060. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 98 din 21.11.2022 (nr. 153, 27 octombrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
1061. Ordin cu privire la modificarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2023, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.1236/295-A din 28 decembrie 2022 (nr. 933/271-A, 27 octombrie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1062. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Comunservice” Criuleni (nr. 650, 3 noiembrie 2023)
 
1063. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Iurceni Servicii” (nr. 651, 3 noiembrie 2023)
 
1064. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă-Canal din Basarabeasca” (nr. 652, 3 noiembrie 2023)
 
1065. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă de către Î.M. „AQUA Basarabeasca” (nr. 653, 3 noiembrie 2023)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1066. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „AVICOLA GALLINULA” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 55/8, 31 octombrie 2023)
 
1067. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „MANDARIN-LUX” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 55/9, 31 octombrie 2023)
 
1068. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „REGISTRU IND” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 55/10, 31 octombrie 2023)
 
1069. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Firmei „TEHNOTRON-PRIM” SA din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 55/11, 31 octombrie 2023)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1070. Hotărâre cu privire la aprobarea componenței comisiei de atestare a specialiștilor în asigurări (nr. 217, 2 noiembrie 2023)
 
1071. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare și B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/4/5765, 31 octombrie 2023)
Nr. 414-417 Miercuri, 08 noiembrie 2023 XXX

Selectați data