search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 418-421

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
721. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Comisia Europeană și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației al României pentru Programul Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova 2021–2027 (nr. 1171-IX, 6 noiembrie 2023)
 
722. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Comisia Europeană și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației al României pentru Programul Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova 2021–2027 (nr. 307, 26 octombrie 2023)
 
723. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Comisia Europeană și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației al României pentru Programul Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre 2021–2027 (nr. 1173-IX, 6 noiembrie 2023)
 
724. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Comisia Europeană și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației al României pentru Programul Interreg VI-B NEXT Bazinul Mării Negre 2021–2027 (nr. 309, 26 octombrie 2023)
 
725. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate realizării proiectului „Moldova drumuri III” și a proiectului „Moldova drumuri IV” (nr. 1174-IX, 6 noiembrie 2023)
 
726. Lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate realizării proiectului „Moldova drumuri III” și a proiectului „Moldova drumuri IV” (nr. 312, 26 octombrie 2023)
 
727. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1175-IX, 6 noiembrie 2023)
 
728. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 318, 26 octombrie 2023)
 
729. Hotărâre privind încetarea calității de membru în Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (nr. 300, 26 octombrie 2023)
 
730. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Ion JIGĂU (nr. 1176-IX, 6 noiembrie 2023)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
171. Hotărâre privind Controlul Constituționalității unor prevederi din Legea nr. 1308 din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului (plata anuală a arendei pentru terenurile proprietate publică aferente obiectivelor privatizate/private) (sesizările nr. 231g/2022 și nr. 78a/2023) (nr. 19, 31 octombrie 2023)
 
172. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 192g/2022 și nr. 19g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 27 alin. (1) literele c) și i) din Legea privind statutul ofițerului de informații și securitate nr. 170 din 19 iulie 2007 și a pct. 12) subpct. 2) din Regulamentul cu privire la unele reglementări ce țin de asigurarea financiară a ofițerilor de informații și securitate, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 253 din 20 aprilie 2012 (trecerea la dispoziție a ofițerului de informații și securitate (nr. 2)) (nr. 126, 10 octombrie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1004. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de restituire a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate în sumă fixă pentru anul 2023 (nr. 825, 27 octombrie 2023)
 
1005. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și la abrogarea unei hotărâri a Guvernului (facilitarea activității mediului de afaceri) (nr. 831, 1 noiembrie 2023)
 
1006. Hotărâre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Franceze cu privire la cooperarea în domeniul apărării (nr. 857, 8 noiembrie 2023)
 
1007. Hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 858, 8 noiembrie 2023)
 
1008. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 331/2011 cu privire la eliberarea invitațiilor pentru străini (nr. 861, 8 noiembrie 2023)
 
1009. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare privind realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 865, 8 noiembrie 2023)
 
1010. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la cooperarea juridică în materie civilă și comercială (nr. 868, 8 noiembrie 2023)
 
1011. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate, contra plată, de către Agenţia „Moldsilva” şi Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale (nr. 870, 8 noiembrie 2023)
 
1012. Hotărâre cu privire la propunerea de transmitere a unui teren din proprietatea satului Holercani, raionul Dubăsari, în proprietatea statului (nr. 871, 8 noiembrie 2023)
 
1013. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 5 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții și a Amendamentului nr. 4 la Scrisoarea de însoțire asupra Contractului de finanțare în vederea implementării proiectului „Livada Moldovei”, semnat la Chișinău la 31 iulie 2014 (nr. 872, 8 noiembrie 2023)
 
1014. Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică (nr. 873, 8 noiembrie 2023)
 
1015. Dispoziţie cu privire la suspendarea mandatului domnului Dan NEGEL (nr. 159-d, 6 noiembrie 2023)
 
1016. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Stela BRANIȘTE (nr. 160-d, 8 noiembrie 2023)
 
1017. Dispoziţie cu privire la încetarea exercitării funcției de către domnul Rosian VASILOI (nr. 161-d, 8 noiembrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
1072. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.126/2022 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2023” (nr. 101, 1 noiembrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
1073. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Zugrav / zugravă (zugrăviță)” (nr. 151, 31 octombrie 2023)
 
1074. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Tencuitor / tencuitoare” (nr. 152, 31 octombrie 2023)
 
1075. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Montator/ Montatoare pereți și plafoane din gips carton” (nr. 153, 31 octombrie 2023)
Nr. 418-421 Joi, 09 noiembrie 2023 XXX

Selectați data