search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 422-425

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova 
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
173. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 50g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 150 alin. (4) din Codul penal (omisiunea reducerii limitei maxime a pedepsei pentru determinarea sau înlesnirea sinuciderii care s-a soldat cu încercarea de sinucidere) (nr. 125, 5 octombrie 2023)
 
174. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 208g/2022 și nr. 115g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 67 alin. (5) și a textului „procesul-verbal cu privire la contravenție” din articolul 425 alin. (2) din Codul contravențional ( încălcarea legislației privind întrunirile și procesul-verbal cu privire la contravenție) (nr. 127, 10 octombrie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1018. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane pentru anii 2024-2028 (nr. 715, 26 septembrie 2023)
 
1019. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de gestiune a garanțiilor financiare pentru credite și a Regulamentului privind modul de ținere a resursei informaționale formate de Sistemul informațional de gestiune a garanțiilor financiare pentru credite (nr. 787, 18 octombrie 2023)
 
1020. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027 (nr. 829, 27 octombrie 2023)
 
1021. Hotărâre cu privire la modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2023 (nr. 863, 8 noiembrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
1076. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Lăcătuș – electrician în construcții” (nr. 154, 31 octombrie 2023)
 
1077. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Electrician/ electriciană în construcții” (nr. 155, 31 octombrie 2023)
 
1078. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Lăcătuș - instalator tehnică sanitară” (nr. 156, 31 octombrie 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 422-425 Vineri, 10 noiembrie 2023 XXX

Selectați data