search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 426-429

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
731. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (instituirea mecanismului de guvernanță energetică și a acțiunilor climatice, facilitarea dezvoltării proiectelor de infrastructură energetică) (nr. 1177-IX, 8 noiembrie 2023)
 
732. Lege pentru modificarea unor acte normative (instituirea mecanismului de guvernanță energetică și a acțiunilor climatice, facilitarea dezvoltării proiectelor de infrastructură energetică) (nr. 281, 5 octombrie 2023)
 
733. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1178-IX, 8 noiembrie 2023)
 
734. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 303, 26 octombrie 2023)
 
735. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (gestionarea pășunilor și fânețelor și asigurarea exploatării sistemelor centralizate de irigare transmise în comodat) (nr. 1183-IX, 9 noiembrie 2023)
 
736. Lege pentru modificarea unor acte normative (gestionarea pășunilor și fânețelor și asigurarea exploatării sistemelor centralizate de irigare transmise în comodat) (nr. 305, 26 octombrie 2023)
 
737. Decret pentru promulgarea Legii privind etichetarea produselor cu impact energetic (nr. 1179-IX, 8 noiembrie 2023)
 
738. Lege privind etichetarea produselor cu impact energetic (nr. 306, 26 octombrie 2023)
 
739. Decret privind promulgarea Legii pentru denunțarea Acordului dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente referitor la Forțele Armate Strategice (nr. 1180-IX, 8 noiembrie 2023)
 
740. Lege pentru denunțarea Acordului dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente referitor la Forțele Armate Strategice (nr. 313, 26 octombrie 2023)
 
741. Decret privind promulgarea Legii pentru denunțarea Acordului Consiliului șefilor statelor membre ale Comunității Statelor Independente cu privire la Forțele Armate și Trupele de Grăniceri (nr. 1181-IX, 8 noiembrie 2023)
 
742. Lege pentru denunțarea Acordului Consiliului șefilor statelor membre ale Comunității Statelor Independente cu privire la Forțele Armate și Trupele de Grăniceri (nr. 314, 26 octombrie 2023)
 
743. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru denunțarea Acordului privind crearea Comisiei consultative comune în problemele dezarmării (nr. 1182-IX, 8 noiembrie 2023)
 
744. Lege pentru denunțarea Acordului privind crearea Comisiei consultative comune în problemele dezarmării (nr. 315, 26 octombrie 2023)
 
745. Hotărâre cu privire la Raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în anul 2020 și Raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în anul 2021 (nr. 319, 26 octombrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
1079. Ordin cu privire la aprobarea listelor de verificare în domeniile de competență ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (nr. 147, 23 octombrie 2023)
 
1080. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 151, 6 noiembrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
1081. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministrului finanțelor nr. 153/2017 (nr. 99, 25 octombrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
1082. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind atestarea mediatorilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 648/2015 (nr. 286, 9 noiembrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
1083. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Electromecanic stație pompare apă-canalizare” (nr. 143, 30 octombrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
1084. Ordin privind modificarea Regulamentului cu privire la examenele naționale de absolvire a gimnaziului, aprobat prin Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 48/2018 (nr. 1348, 26 octombrie 2023)
 
1085. Ordin cu privire la aprobarea modelului Certificatului de competență profesională (nr. 1391, 2 noiembrie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1086. Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. (nr. 676, 10 noiembrie 2023)
 
1087. Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (nr. 677, 10 noiembrie 2023)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1088. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „SFINX-IMPEX” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 57/4, 7 noiembrie 2023)
 
1089. Hotărâre cu privire la eliberarea autorizației Societăţii de registru „DEPOZITARUL CENTRAL” SA (nr. 57/5, 7 noiembrie 2023)
 
1090. Hotărâre cu privire la eliberarea autorizației Societății de registru „GRUPA FINANCIARĂ” SA (nr. 57/6, 7 noiembrie 2023)
 
1091. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „AUTO REVIZOR-CENTRU” (nr. 57/7, 7 noiembrie 2023)
 
1092. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „EV-CUȘLARΔ (nr. 57/8, 7 noiembrie 2023)
 
1093. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „LIMI INTER” (nr. 57/9, 7 noiembrie 2023)
 
1094. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „RENAȘTERE” (nr. 57/10, 7 noiembrie 2023)
 
1095. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „SOLING” (nr. 57/11, 7 noiembrie 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1096. Decizie pentru aprobarea Regulamentului cu privire la licența de emisie (nr. 331, 20 octombrie 2023)
Nr. 426-429 Marţi, 14 noiembrie 2023 XXX

Selectați data