search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 430-432

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1022. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare cu emisii reduse al Republicii Moldova până în anul 2030 (nr. 659, 6 septembrie 2023)
 
1023. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al obiectivelor industriale şi instalațiilor tehnice potențial periculoase” (nr. 798, 18 octombrie 2023)
 
1024. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de susținere a antreprenoriatului feminin (nr. 809, 27 octombrie 2023)
 
1025. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 256/2013 cu privire la aprobarea unor acte normative pentru implementarea Legii nr. 228 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (nr. 817, 27 octombrie 2023)
 
1026. Hotărâre cu privire la aprobarea Mecanismului de triere a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital de stat (nr. 819, 27 octombrie 2023)
 
1027. Hotărâre cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași (nr. 834, 1 noiembrie 2023)
 
1028. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind deetatizarea proprietății publice) (nr. 838, 1 noiembrie 2023)
 
1029. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea integrității și funcționalității pieței energiei electrice) (nr. 854, 8 noiembrie 2023)
 
1030. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării (nr. 864, 8 noiembrie 2023)
 
1031. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea legislației în domeniul transportului rutier) (nr. 866, 8 noiembrie 2023)
 
1032. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind efectuarea decontărilor în numerar (nr. 874, 15 noiembrie 2023)
 
1033. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (medierea garantată de stat) (nr. 875, 15 noiembrie 2023)
 
1034. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 876, 15 noiembrie 2023)
 
1035. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (nr. 877, 15 noiembrie 2023)
 
1036. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii voluntariatului nr. 121/2010 (nr. 878, 15 noiembrie 2023)
 
1037. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice (nr. 879, 15 noiembrie 2023)
 
1038. Hotărâre cu privire la modif icarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2020 pentru aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) și a Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) (nr. 880, 15 noiembrie 2023)
 
1039. Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 840/2004 cu privire la crearea Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice (nr. 882, 15 noiembrie 2023)
 
1040. Hotărâre cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri (în scopul reconstrucției și extinderii postului vamal Sculeni) (nr. 883, 15 noiembrie 2023)
 
1041. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 884, 15 noiembrie 2023)
 
1042. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (nr. 885, 15 noiembrie 2023)
 
1043. Dispoziție cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 162-d, 14 noiembrie 2023)
 
1044. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vadim GUMENE (nr. 163-d, 15 noiembrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
1097. Ordin privind aprobarea listei jurisdicțiilor participante și a listei jurisdicțiilor care fac obiectul raportării, cu care Republica Moldova efectuează schimbul automat de informații privind conturile financiare (nr. 103, 6 noiembrie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1098. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice (nr. 626, 27 octombrie 2023)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
1098a. Decizie cu privire la actualizarea Listei serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune ale furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova (nr. 369, 10 noiembrie 2023)
 
Acte ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
 
1098b. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului nr. 50 din 08.12.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 25, 14 noiembrie 2023)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1099. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 53 din 07.02.2022 (nr. 421, 10 noiembrie 2023)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1100. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 211, 26 octombrie 2023)
 
1101. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 220, 7 noiembrie 2023)
 
1102. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.139/2019 „Cu privire la ratele dobânzii pentru remunerarea rezervelor obligatorii și comisioanele aferente deservirii și gestionării rezervelor obligatorii în dolari SUA și în euro” (nr. 221, 7 noiembrie 2023)
Nr. 430-432 Joi, 16 noiembrie 2023 XXX

Selectați data