search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 437-440

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
748. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Construcția Spitalului Regional Bălți” (nr. 1185-IX, 14 noiembrie 2023)
 
749. Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea proiectului „Construcția Spitalului Regional Bălți” (nr. 328, 9 noiembrie 2023)
 
750. Hotărâre privind desemnarea unui membru al Consiliului de supraveghere și dezvoltare al furnizorului public național de servicii media (nr. 332, 9 noiembrie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1045. Hotărâre cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodele analitice pentru reziduurile de substanțe farmacologic active utilizate la animalele de la care se obțin produse alimentare și la interpretarea rezultatelor (nr. 721, 26 septembrie 2023)
 
1046. Hotărâre pentru aprobarea normelor și standardelor privind examinarea tehnică a navelor de navigație interioară și de recunoaștere a societăților de clasificare de navigație interioară (nr. 723, 26 septembrie 2023)
 
1047. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (ajustarea cadrului normativ secundar în domeniul protecției consumatorilor și supravegherii pieței) (nr. 774, 11 octombrie 2023)
 
1048. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de control al activității organizațiilor de gestiune colectivă și a structurilor comune de colectare (nr. 815, 27 octombrie 2023)
 
1049. Hotărâre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind etichetarea materialelor folosite la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate vânzării către consumatori (nr. 856, 8 noiembrie 2023)
 
1050. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (în domeniul tehnicii frigului care funcționează pe bază de hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră) (nr. 869, 8 noiembrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1104. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Servcom Căinari” (nr. 696, 17 noiembrie 2023)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1105. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.302 din 11.08.2023 (nr. 427, 15 noiembrie 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
Nr. 437-440 Marţi, 21 noiembrie 2023 XXX

Selectați data