search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 445-447

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
766. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (testare antidrog) (nr. 1194-IX, 20 noiembrie 2023)
 
767. Lege pentru modificarea unor acte normative (testare antidrog) (nr. 311, 26 octombrie 2023)
 
768. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiecte (UNOPS) privind aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), încheiat la 2 octombrie 1992 și amendat la 2 iulie 1997, față de Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiecte și membrii săi în Republica Moldova (nr. 1196-IX, 22 noiembrie 2023)
 
769. Lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiecte (UNOPS) privind aplicarea mutatis mutandis a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), încheiat la 2 octombrie 1992 și amendat la 2 iulie 1997, față de Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiecte și membrii săi în Republica Moldova (nr. 333, 9 noiembrie 2023)
 
770. Decret cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul Europa Digitală pentru perioada 2021–2027 (nr. 1198-IX, 22 noiembrie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1074. Hotărâre pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul patrimoniului public și administrării proprietății de stat” și a Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional „Registrul patrimoniului public și administrării proprietății de stat” (nr. 851, 1 noiembrie 2023)
 
1075. Hotărâre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (reorganizarea structurală a unor autorități publice) (nr. 888, 22 noiembrie 2023)
 
1076. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (nr. 907, 22 noiembrie 2023)
 
1077. Hotărâre pentru denunțarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecției sanitare a teritoriilor statelor membre ale Comunității Statelor Independente, încheiat la Minsk la 31 mai 2001 (nr. 913, 22 noiembrie 2023)
 
1078. Hotărâre pentru denunțarea Acordului cu privire la colaborarea în lupta cu circulația preparatelor medicamentoase falsificate, semnat la Chișinău la 14 noiembrie 2008 (nr. 914, 22 noiembrie 2023)
 
1079. Hotărâre pentru denunțarea Acordului cu privire la crearea spațiului științifico-tehnologic comun al statelor membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Moscova la 3 noiembrie 1995, și a Protocoalelor de introducere a modificărilor și completărilor în acesta (nr. 915, 22 noiembrie 2023)
 
1080. Hotărâre pentru denunțarea Acordului dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea și asistența reciprocă în problemele respectării legislației fiscale și combaterii contravențiilor în acest domeniu, semnat la Minsk la 4 iunie 1999 (nr. 916, 22 noiembrie 2023)
 
1081. Hotărâre pentru denunțarea Acordului privind colaborarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu infracțiunile fiscale, semnat la Tbilisi la 3 iunie 2005 (nr. 917, 22 noiembrie 2023)
 
1082. Hotărâre pentru denunțarea Acordului cu privire la crearea rezervelor resurselor și la utilizarea lor eficientă în vederea asigurării activității stabile în regim paralel a sistemelor energetice ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Astana la 15 septembrie 2004 (nr. 918, 22 noiembrie 2023)
 
1083. Hotărâre pentru denunțarea Acordului de colaborare în domeniul răspândirii cunoștințelor și formării adulților, semnat la Moscova la 17 ianuarie 1997 (nr. 919, 22 noiembrie 2023)
 
1084. Hotărâre cu privire la aprobarea volumului compensat și a prețurilor/tarifelor pentru consumatorii casnici în funcție de categoria de vulnerabilitate energetică pentru perioada noiembrie 2023–martie 2024 (nr. 920, 22 noiembrie 2023)
 
1085. Dispoziție cu privire la desemnarea reprezentantului Guvernului la Curtea Constituțională (nr. 168-d, 22 noiembrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
1113. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 156, 16 noiembrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
1114. Ordin cu privire la autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 1479, 16 noiembrie 2023)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
1115. Hotărâre privind bugetul Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2024 (nr. 58/2, 21 noiembrie 2023)
 
1116. Hotărâre privind modificarea hotărârilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 56/13 din 25.10.2022 și nr. 55/1 din 31.10.2023 (nr. 58/3, 21 noiembrie 2023)
 
1117. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei publice primare de obligațiuni emise de Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” SA (nr. 58/4, 21 noiembrie 2023)
 
1118. Hotărâre privind retragerea licenței de societate de investiții a Societății pe acțiuni ,,VALINVEST” și radierea acesteia din Registrul licențelor și autorizațiilor pentru activitatea pe piața de capital (nr. 58/5, 21 noiembrie 2023)
 
1119. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „ELECTROMONTAJ-NORD” (nr. 58/7, 21 noiembrie 2023)
 
1120. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „ZUBREȘTI” (nr. 58/8, 21 noiembrie 2023)
 
1121. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Întreprinderii cu Capital Străin „WORLD SAVING ENERGY” SA din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 58/9, 21 noiembrie 2023)
 
1122. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „D.INVEST-DESERVIREA” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată „NIS-DESERVIREA” (nr. 58/10, 21 noiembrie 2023)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
1123. Decizie privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (nr. 33, 21 noiembrie 2023)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
1124. Ordin privind modificarea Ordinului directorului general al Serviciului Vamal nr.436-O/2017 cu privire la stabilirea locurilor de vămuire a mărfurilor (nr. 306-O, 22 august 2023)
 
1125. Ordin cu privire la procedura de declarare electronică a mărfurilor în regim vamal antrepozit vamal și încheierea acestui regim (nr. 385-O, 24 octombrie 2023)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
1126. Hotărâre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative, emisia anului 2023 (nr. 30, 21 noiembrie 2023)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 445-447 Vineri, 24 noiembrie 2023 XXX

Selectați data