search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 452-454

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
771. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații) (nr. 1199-IX, 24 noiembrie 2023)
 
772. Lege pentru modificarea unor acte normative (privind activitatea specială de investigații) (nr. 286, 5 octombrie 2023)
 
773. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie privind statutul juridic al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie în Republica Moldova (nr. 1195-IX, 22 noiembrie 2023)
 
774. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie privind statutul juridic al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie în Republica Moldova (nr. 327, 9 noiembrie 2023)
 
775. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (nr. 1200-IX, 24 noiembrie 2023)
 
776. Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (nr. 330, 9 noiembrie 2023)
 
777. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind Statutul Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova (nr. 1197-IX, 22 noiembrie 2023)
 
778. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind Statutul Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova (nr. 334, 9 noiembrie 2023)
 
779. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (reglementări privind organizarea sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală) (nr. 1206-IX, 27 noiembrie 2023)
 
780. Lege pentru modificarea unor acte normative (reglementări privind organizarea sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală) (nr. 336, 9 noiembrie 2023)
 
781. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1207-IX, 27 noiembrie 2023)
 
782. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 365, 24 noiembrie 2023)
 
783. Hotărâre privind prelungirea stării de urgență (nr. 361, 24 noiembrie 2023)
 
784. Decret privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1202-IX, 27 noiembrie 2023)
 
785. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1203-IX, 27 noiembrie 2023)
 
786. Decret cu privire la redobândirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1204-IX, 27 noiembrie 2023)
 
787. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1205-IX, 27 noiembrie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1088. Hotărâre cu privire la completarea rezervelor de stat cu grâu alimentar din contul unui împrumut financiar (nr. 844, 9 iulie 2008)
 
1089. Hotărâre privind modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 844-17 din 9 iulie 2008 (nr. 1110, 6 decembrie 2010)
 
1090. Hotărâre privind modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 844-17 din 9 iulie 2008 (nr. 1036, 30 decembrie 2011)
 
1091. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844-17 din 9 iulie 2008 (nr. 651, 3 septembrie 2012)
 
1092. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844-17 din 9 iulie 2008 (nr. 891, 28 decembrie 2015)
 
1093. Hotărâre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 844-17 din 9 iulie 2008 (nr. 355, 31 mai 2017)
 
1094. Hotărâre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr.844-17/2008 cu privire la completarea rezervelor de stat cu grâu alimentar din contul unui împrumut financiar (nr. 1266, 19 decembrie 2018)
 
1095. Hotărâre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 844-17/2008 cu privire la completarea rezervelor de stat cu grâu alimentar din contul unui împrumut financiar (nr. 88, 12 februarie 2020)
 
1096. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 844-17/2008 cu privire la completarea rezervelor de stat cu grâu alimentar din contul unui împrumut financiar (nr. 997, 22 decembrie 2020)
 
1097. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 844-17/2008 cu privire la completarea rezervelor de stat cu grâu alimentar din contul unui împrumut financiar (nr. 434, 14 decembrie 2021)
 
1098. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 844-17/2008 cu privire la completarea rezervelor de stat cu grâu alimentar din contul unui împrumut financiar (nr. 903, 14 decembrie 2022)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
1127. Ordin pentru modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 59 din 06.04.2017 cu privire la aprobarea Metodologiei privind stabilirea preţurilor de referinţă (nr. 175, 20 noiembrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
1128. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Dulgher/dulgheriță” (nr. 164, 20 noiembrie 2023)
 
1129. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Fierar-betonist” (nr. 165, 20 noiembrie 2023)
 
1130. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Pietrar-zidar/pietrăriță-zidăriță” (nr. 166, 20 noiembrie 2023)
 
1131. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Acoperitor-învelitor/acoperitoare-învelitoare cu materiale în rulou sau în foi” (nr. 167, 20 noiembrie 2023)
 
1132. Ordin сu privire la aprobarea standardului ocupațional „Asfaltobetonist” (nr. 168, 20 noiembrie 2023)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
1133. Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” (nr. 716, 23 noiembrie 2023)
 
1134. Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii comunale Glodeni” (nr. 717, 23 noiembrie 2023)
 
1135. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate de către Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova” (nr. 718, 23 noiembrie 2023)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
1136. Ordin cu privire la aprobarea cerințelor tehnice Pregătirea personalului electronist pentru siguranța traficului aerian (CT-PERS ATSEP), ediția nr. 01 (nr. 40/GEN, 14 noiembrie 2023)
 
1137. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile aferente Regulamentului privind stabilirea cerinţelor şi procedurilor administrative pentru furnizorii de management al traficului aerian şi serviciilor de navigaţie aeriană, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 119/2023 (nr. 41/GEN, 14 noiembrie 2023)
 
1138. Ordin cu privire la aprobarea cerințelor tehnice privind Grupul mixt de coordonare a operațiunilor de căutare-salvare (CT-GMCOCS), ediția nr. 02 (nr. 42/GEN, 16 noiembrie 2023)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
1139. Decizie (nr. ASR-55, 13 noiembrie 2023)
 
1140. Decizie (nr. ASR-56, 13 noiembrie 2023.)
Nr. 452-454 Marţi, 28 noiembrie 2023 XXX

Selectați data