search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 455-457

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
788. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe (nr. 1208-IX, 27 noiembrie 2023)
 
789. Lege pentru modificarea Legii nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe (nr. 329, 9 noiembrie 2023)
 
790. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1201-IX, 24 noiembrie 2023)
 
791. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 335, 9 noiembrie 2023)
 
792. Hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor (nr. 358, 24 noiembrie 2023)
 
793. Hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor (nr. 360, 24 noiembrie 2023)
 
794. Hotărâre privind confirmarea componenței nominale a Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor (nr. 364, 24 noiembrie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1099. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2024-2026)” (nr. 855, 8 noiembrie 2023)
 
1100. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea condițiilor de exercitare a activității de întreprinzător de către gospodăriile țărănești) (nr. 893, 22 noiembrie 2023)
 
1101. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (identificarea animalelor) (nr. 905, 22 noiembrie 2023)
 
1102. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (procesul de elaborare și promovare a proiectelor actelor normative) (nr. 924, 29 noiembrie 2023)
 
1103. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Republica Portugheză în domeniile limbii, educației, învățământului superior, științei și tehnologiei, culturii, sportului, tineretului și mass-mediei, întocmit la Lisabona la 11 septembrie 2023 (nr. 927, 29 noiembrie 2023)
 
1104. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Î.S. „Calea Ferată din Moldova” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023 (nr. 928, 29 noiembrie 2023)
 
1105. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”, semnat la Chișinău la 13 octombrie 2023 (nr. 929, 29 noiembrie 2023)
 
1106. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 1, semnat la Chișinău la 13 octombrie 2023, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”, semnat la Chișinău la 23 iunie 2022 (nr. 930, 29 noiembrie 2023)
 
1107. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 5 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei”, semnat la Chișinău la 31 iulie 2014, și a Amendamentului nr. 4 la Scrisoarea de însoțire asupra acestuia, semnate la Chișinău la 22 noiembrie 2023 (nr. 931, 29 noiembrie 2023)
 
1108. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 (nr. 932, 29 noiembrie 2023)
 
1109. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (nr. 933, 29 noiembrie 2023)
 
1110. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la accederea Republicii Moldova la Acordul parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, adoptat prin Rezoluția CM/Res(2023)3 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din 12 mai 2023 (nr. 934, 29 noiembrie 2023)
 
1111. Hotărâre privind redistribuirea și repartizarea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 (nr. 936, 29 noiembrie 2023)
 
1112. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2020 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 943, 29 noiembrie 2023)
 
1113. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (nr. 944, 29 noiembrie 2023)
 
1114. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Irina PUNGA (nr. 169-d, 29 noiembrie 2023)
 
1115. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dan NEGEL (nr. 170-d, 29 noiembrie 2023)
 
1116. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale pentru Monopol Fiscal (nr. 171-d, 29 noiembrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
1141. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Confecționer/confecționeră articole de marochinărie” (nr. 163, 24 noiembrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
1142. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.02 din 05.01.2018 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 97, 20 octombrie 2023)
 
1143. Ordin privind modificarea Ordinului nr. 38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (nr. 98, 20 octombrie 2023)
 
1144. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 (nr. 100, 27 octombrie 2023)
 
1145. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 17/2020 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată (nr. 109, 27 noiembrie 2023)
Nr. 455-457 Joi, 30 noiembrie 2023 XXX

Selectați data