search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 462

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1118. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional departamental „Evidența semnalărilor și evenimentelor de ordine publică” (nr. 859, 8 noiembrie 2023)
 
1119. Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (eficientizarea activității Agenției Naționale Transport Auto) (nr. 890, 22 noiembrie 2023)
 
1120. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 209/2016 privind deşeurile (nr. 895, 22 noiembrie 2023)
 
1121. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență (nr. 896, 22 noiembrie 2023)
 
1122. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă (nr. 935, 29 noiembrie 2023)
 
1123. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 (nr. 948, 1 decembrie 2023)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
1153. Ordin privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 91/2019 cu privire la aprobarea design-ului mărcii „Timbru de acciz/Timbru de consum” (nr. 108, 27 noiembrie 2023)
 
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
1154. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe (nr. 157, 31 octombrie 2023)
 
Acte ale Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei
 
1155. Hotărâre cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului cu privire la Comisia de disciplină (nr. 12/2, 13 octombrie 2023)
Nr. 462 Vineri, 01 decembrie 2023 XXX

Selectați data