search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 463-464

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
795. Hotărâre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 366, 30 noiembrie 2023)
 
796. Hotărâre privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale și pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 115/2021 privind confirmarea componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale (nr. 376, 30 noiembrie 2023)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
182. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 33g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 104 alin. (2) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (termenul pentru anularea unor acte juridice) (nr. 137, 26 octombrie 2023)
 
183. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 48g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 68 alin. (10) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 138, 26 octombrie 2023)
 
184. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 158g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 6 și 9 alin. (5) din Legea nr. 271 din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice (verificarea titularilor funcțiilor publice de către Serviciul de Informații şi Securitate) (nr. 139, 26 octombrie 2023)
 
185. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 13a/2023 și nr. 15a/2023 privind controlul constituționalității articolului 13 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 357 din 22 decembrie 2022 și a articolului 13 din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14 octombrie 1998 (micșorarea cotei de indexare a pensiei) (nr. 140, 26 octombrie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1124. Hotărâre pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al datelor genetice” și a Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului de stat al datelor genetice (nr. 821, 27 octombrie 2023)
 
1125. Hotărâre cu privire la modul de recuperare la bugetul de stat a cheltuielilor pentru studii/instruiri suportate de entitățile publice în domeniile milităriei, securității, ordinii publice și administrației penitenciare (nr. 881, 15 noiembrie 2023)
 
1126. Hotărâre cu privire la aprobarea Politicii naționale de siguranță a aviației civile (nr. 899, 22 noiembrie 2023)
 
1127. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie (nr. 926, 29 noiembrie 2023)
 
1128. Hotărâre privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2024 (nr. 945, 1 decembrie 2023)
 
1129. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 (nr. 946, 1 decembrie 2023)
 
1130. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2024 (nr. 947, 1 decembrie 2023)
 
1131. Dispoziție cu privire la modificarea titlului funcției (nr. 172-d, 1 decembrie 2023)
Nr. 463-464 Marţi, 05 decembrie 2023 XXX

Selectați data