search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 79-82 din 23 februarie 2024

Monitorul Oficial Nr. 472-473

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
818. Decret privind promulgarea Legii pentru denunțarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii sănătății populației și a protocoalelor de modificare ale acestuia (nr. 1222-IX, 6 decembrie 2023)
 
819. Lege pentru denunțarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii sănătății populației și a protocoalelor de modificare ale acestuia (nr. 347, 24 noiembrie 2023)
 
820. Decret privind promulgarea Legii pentru denunțarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul pregătirii specialiștilor subdiviziunilor antiteroriste în instituțiile de învățământ ale organelor competente ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1223-IX, 6 decembrie 2023)
 
821. Lege pentru denunțarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul pregătirii specialiștilor subdiviziunilor antiteroriste în instituțiile de învățământ ale organelor competente ale statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 354, 24 noiembrie 2023)
 
822. Decret privind promulgarea Legii pentru denunțarea Acordului dintre Republica Moldova și Federația Rusă în vederea colaborării Ministerului Securității Naționale al Republicii Moldova și Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse în domeniul activităților informative (nr. 1224-IX, 6 decembrie 2023)
 
823. Lege pentru denunțarea Acordului dintre Republica Moldova și Federația Rusă în vederea colaborării Ministerului Securității Naționale al Republicii Moldova și Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse în domeniul activităților informative (nr. 355, 24 noiembrie 2023)
 
824. Decret privind promulgarea Legii pentru denunțarea Acordului cu privire la cooperarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în timpul evacuării cetățenilor acestora din țările terțe în cazul producerii situațiilor excepționale (nr. 1225-IX, 6 decembrie 2023)
 
825. Lege pentru denunțarea Acordului cu privire la cooperarea statelor membre ale Comunității Statelor Independente în timpul evacuării cetățenilor acestora din țările terțe în cazul producerii situațiilor excepționale (nr. 362, 24 noiembrie 2023)
 
826. Decret privind promulgarea Legii pentru denunțarea Acordului cu privire la principiile asigurării Trupelor de grăniceri cu armament, tehnică militară și alte resurse materiale, organizării lucrărilor de cercetări științifice și experimentale de construcție (nr. 1226-IX, 6 decembrie 2023)
 
827. Lege pentru denunțarea Acordului cu privire la principiile asigurării Trupelor de grăniceri cu armament, tehnică militară şi alte resurse materiale, organizării lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi experimentale de construcţie (nr. 363, 24 noiembrie 2023)
 
828. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Albania în domeniul securității sociale (nr. 1221-IX, 6 decembrie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
1155. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale (nr. 925, 29 noiembrie 2023)
 
1156. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înaltă și reorganizarea unor instituții publice aflate în gestiunea acesteia (nr. 955, 6 decembrie 2023)
 
1157. Hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului (implementarea reformei sistemului de asistență socială „Restart”) (nr. 956, 6 decembrie 2023)
 
1158. Hotărâre cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea agențiilor teritoriale de asistență socială (nr. 957, 6 decembrie 2023)
Nr. 472-473 Vineri, 08 decembrie 2023 XXX

Selectați data