search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 177-180 din 18 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 36-39

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
15. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 85a/2023 privind controlul constituționalității punctului 1121 din Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 18 februarie 2013 (înregistrarea reședinței în casele de vacanță) (nr. 179, 14 decembrie 2023)
 
16. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 243g/2023 și nr. 260g/2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 53 alin. (2) din Codul de procedură civilă (continuitatea ședinței de judecată și amânarea pledoariilor până la soluționarea cererii de recuzare) (nr. 180, 14 decembrie 2023)
 
17. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 181g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 199 alineatele (3) și (8) din Codul de executare (transferul persoanelor condamnate – II) (nr. 181, 14 decembrie 2023)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
59. Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de angajare a asistenților sociali (nr. 54, 24 ianuarie 2024)
 
60. Hotărâre pentru denunțarea Acordului cu privire la colaborarea în domeniul soluționării problemelor HIV infecției, încheiat la Moscova la 25 noiembrie 1998 (nr. 65, 24 ianuarie 2024)
 
61. Hotărâre pentru denunțarea Acordului de cooperare a statelor membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul educației în sfera electroenergeticii, întocmit la Bişkek la 7 iunie 2016 (nr. 66, 24 ianuarie 2024)
 
62. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației oficiale a Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Dorin Recean, Prim-ministru, la Budapesta, Ungaria (24-25 ianuarie 2024) (nr. 3-d, 15 ianuarie 2024)
 
63. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Andrei GRIȚCO (nr. 4-d, 24 ianuarie 2024)
 
64. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Valeri PERCEAMLÎ (nr. 5-d, 24 ianuarie 2024)
 
65. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Ion IORDACHI (nr. 6-d, 24 ianuarie 2024)
 
66. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Andrei GRIȚCO (nr. 7-d, 24 ianuarie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova
 
86. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale implementate de organizațiile necomerciale (nr. 13, 19 ianuarie 2024)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
86a. Decizie cu privire la actualizarea Listei serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune ale furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova (nr. 9, 19 ianuarie 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
87. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului directorului general al Serviciului Vamal nr. 412-O/2014 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor (nr. 13-O, 17 ianuarie 2024)
 
88. Ordin cu privire la modificarea Ordinului directorului Serviciului Vamal nr. 240-O/2019 referitor la aprobarea Ghidului privind verificarea dovezilor de origine preferenţială, prezentate pentru aplicarea tratamentului tarifar preferenţial, în contextul Convenţiei regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene (nr. 14-O, 17 ianuarie 2024)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
89. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la licențierea și înregistrarea societăților de plată, a societăților emitente de monedă electronică și a furnizorilor de servicii poștale în calitate de prestatori de servicii de plată și/sau emitenți de monedă electronică (nr. 11, 11 ianuarie 2024)
 
90. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autentificarea strictă a clienților și standardul deschis, comun și sigur de comunicare între prestatorii de servicii de plată (nr. 12, 11 ianuarie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 36-39 Vineri, 26 ianuarie 2024 XXXI

Selectați data