search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 177-180 din 18 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 45

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
62. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (prevederi aferente domeniului producției alcoolice) (nr. 1320-IX, 26 ianuarie 2024)
 
63. Lege pentru modificarea unor acte normative (prevederi aferente domeniului producției alcoolice) (nr. 407, 21 decembrie 2023)
 
64. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Registrului național al monumentelor de for public, aprobat prin Legea nr. 148/2018 (nr. 1318-IX, 26 ianuarie 2024)
 
65. Lege privind modificarea Registrului național al monumentelor de for public, aprobat prin Legea nr. 148/2018 (nr. 4, 18 ianuarie 2024)
 
66. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Militar” unor angajați ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1317-IX, 26 ianuarie 2024)
 
67. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor naționale de conducere (nr. 1319-IX, 26 ianuarie 2024)
 
68. Decret privind demisia domnului Nicolae POPESCU din funcția de viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe şi integrării europene (nr. 1321-IX, 29 ianuarie 2024)
 
69. Decret privind numirea domnului Mihail POPȘOI în funcția de viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe şi integrării europene (nr. 1322-IX, 29 ianuarie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
67. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (din domeniul delimitării proprietății publice) (nr. 34, 17 ianuarie 2024)
 
68. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (acces la măsurile de ocupare a forței de muncă) (nr. 46, 24 ianuarie 2024)
 
69. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea statului în proprietatea municipiului Edineț (nr. 58, 24 ianuarie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
94. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Îngrijitor/îngrijitoare de copii” (nr. 29, 24 ianuarie 2024)
 
Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
 
94a. Ordin cu privire la Protocolul privind rezultatele negocierii Metodologiei privind stabilirea și repartizarea remunerației din comunicarea publică în scop ambiental a operelor muzicale, a videogramelor, a fonogramelor, datorate titularilor drepturilor de autor (autori de opere muzicale) şi titularilor drepturilor conexe (interpreți, producători de fonograme și de videograme) de către unitățile de prestări servicii şi de agrement (nr. 13, 22 ianuarie 2024)
 
Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
 
95. Ordin privind modificarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 14/2019 (nr. 1, 25 ianuarie 2024)
Nr. 45 Marţi, 30 ianuarie 2024 XXXI

Selectați data