search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 177-180 din 18 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 46-49

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
70. Legea apelor (nr. 272, 23 decembrie 2011)
 
71. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 871-IX din 29 martie 2023 (nr. 1323-IX, 30 ianuarie 2024)
 
72. Decret privind numirea domnului Igor ZAHAROV în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova pentru afaceri europene și comunicare strategică (nr. 1324-IX, 30 ianuarie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
70. Hotărâre сu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare de stat a navelor în Republica Moldova (nr. 1035, 21 decembrie 2023)
 
71. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1199/2018 cu privire la Registrul național al calificărilor (nr. 3, 10 ianuarie 2024)
 
72. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de management în învățământul superior (nr. 4, 10 ianuarie 2024)
 
73. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de recunoaștere și de echivalare a titlurilor științifice și științifico-didactice obținute în străinătate (nr. 7, 10 ianuarie 2024)
 
74. Hotărâre cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate și comercializare pentru materiile grase tartinabile de origine vegetală și/sau animală, destinate consumului uman (nr. 12, 10 ianuarie 2024)
 
75. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de evidență a resurselor umane în sistemul sănătății (nr. 24, 10 ianuarie 2024)
 
76. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la procedura dobândirii și pierderii cetățeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1144/2018 (nr. 49, 24 ianuarie 2024)
 
77. Hotărâre cu privire la transmiterea unei instituții publice (nr. 72, 31 ianuarie 2024)
 
78. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la denumirile geografice (nr. 73, 31 ianuarie 2024)
 
79. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (digitalizarea procesului de emitere a certificatului de rezident și de eliberare a autorizației în Portul Internațional Liber „Giurgiulești”) (nr. 75, 31 ianuarie 2024)
 
80. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 266/2006 cu privire la alimentarea gratuită a elevilor din sistemul de învățământ profesional tehnic secundar (nr. 76, 31 ianuarie 2024)
 
81. Hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 101/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine (nr. 80, 31 ianuarie 2024)
 
82. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 234/2022 privind eliberarea S.A. „Energocom” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului și privind acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale” (nr. 85, 31 ianuarie 2024)
 
83. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (nr. 86, 31 ianuarie 2024)
 
84. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărâre a Parlamentului cu privire la aprobarea numărului de personal al Procuraturii (nr. 87, 31 ianuarie 2024)
 
85. Dispoziție cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 8-d, 29 ianuarie 2024)
 
86. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Tatiana ROTARI (nr. 9-d, 31 ianuarie 2024)
 
87. Dispoziție cu privire la instituirea și aprobarea componenței nominale a Comitetului organizatoric pentru desfășurarea manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan (15 februarie) (nr. 11-d, 31 ianuarie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
96. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 55/2022 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public și a Registrului certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public (nr. 3, 15 ianuarie 2024)
 
97. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 153/2017 (nr. 10, 26 ianuarie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
98. Ordin cu privire la modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr.494 din 29.12.2022 „Cu privire la stabilirea procedurii de recepționare și examinare a cererilor și dosarelor normative tehnice depuse pentru înregistrarea de stat a medicamentelor de uz veterinar” (nr. 23, 15 ianuarie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
99. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acțiuni „CONSTANTIN ȘI ELENA” (nr. 4/5, 23 ianuarie 2024)
 
100. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „DORINȚA-58” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 4/6, 23 ianuarie 2024)
 
101. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „LIBRĂRIA BASARABEASCA” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 4/7, 23 ianuarie 2024)
 
102. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Firmei Comerciale de Producție „CORALIA” SA (nr. 4/8, 23 ianuarie 2024)
 
103. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „MARFANGRO” (nr. 4/9, 23 ianuarie 2024)
 
104. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „MINA DIN CHIȘINĂU” (nr. 4/10, 23 ianuarie 2024)
 
Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar al Republicii Moldova
 
105. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la informarea deponenților de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și instituțiile membre (nr. 05/1, 21 decembrie 2023)
Nr. 46-49 Joi, 01 februarie 2024 XXXI

Selectați data