search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 177-180 din 18 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 50-53

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
88. Hotărâre cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru uleiurile vegetale comestibile (nr. 15, 10 ianuarie 2024)
 
89. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale și a Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul informațional geografic de stat la nivel local pentru autoritățile administrației publice locale (nr. 36, 17 ianuarie 2024)
 
90. Hotărâre privind data de referință a recensământului populației și locuințelor în anul 2024, a perioadei de colectare a datelor de recensământ și la modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 951/2022 cu privire la organizarea și efectuarea recensământului populației și locuințelor din Republica Moldova în anul 2024 (nr. 69, 31 ianuarie 2024)
 
91. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2020 cu privire la organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 70, 31 ianuarie 2024)
 
92. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (privind acoperirea cheltuielilor legate de întreținerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate) (nr. 71, 31 ianuarie 2024)
 
93. Hotărâre cu privire la transmiterea, schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri și modificarea unei hotărâri a Guvernului (nr. 81, 31 ianuarie 2024)
 
94. Dispoziţie cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru organizarea și desfășurarea lucrărilor de atribuire a contractului de servicii publice de transport feroviar de pasageri (nr. 10-d, 31 ianuarie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
106. Ordin cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor (nr. 14, 31 ianuarie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 50-53 Vineri, 02 februarie 2024 XXXI

Selectați data