search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 177-180 din 18 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 55-57

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
76. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (ajustarea legislației în domeniul transporturilor rutiere) (nr. 1325-IX, 2 februarie 2024)
 
77. Lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea legislației în domeniul transporturilor rutiere) (nr. 423, 22 decembrie 2023)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
18. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2023 (nr. 1, 16 ianuarie 2024)
 
19. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 10e/2024) (nr. 3, 30 ianuarie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
95. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului național pentru gestionarea deșeurilor pe anii 2023-2027 (nr. 972, 6 decembrie 2023)
 
96. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii (nr. 14, 10 ianuarie 2024)
 
97. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1242/2003 despre unele măsuri de implementare a Legii cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 16, 10 ianuarie 2024)
 
98. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate realizării proiectului „Moldova drumuri III” și a proiectului „Moldova drumuri IV” (nr. 53, 24 ianuarie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
109. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței de societate de investiții a Societăţii pe acțiuni „GEST-CAPITAL” (nr. 5/2, 30 ianuarie 2024)
 
110. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței de societate de investiții a Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (nr. 5/3, 30 ianuarie 2024)
 
111. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „ALIMCOM” SA (nr. 5/4, 30 ianuarie 2024)
 
112. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acțiuni „MANDARIN-LUX” (nr. 5/5, 30 ianuarie 2024)
 
113. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acțiuni „MAURITUS” (nr. 5/6, 30 ianuarie 2024)
 
114. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „FRAGMENTAR” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 5/7, 30 ianuarie 2024)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
115. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr.6 la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018 (nr. 43, 2 februarie 2024)
Nr. 55-57 Marţi, 06 februarie 2024 XXXI

Selectați data