search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 64-69

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
89. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (nr. 1330-IX, 9 februarie 2024)
 
90. Lege entru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (nr. 451, 28 decembrie 2023)
 
91. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr.1329-IX, 9 februarie 2024)
 
92. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 2, 1 februarie 2024)
 
93. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind realizarea proiectului „Asigurarea fermierilor cu fertilizanți” (nr.1331-IX, 9 februarie 2024)
 
94. Lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind realizarea proiectului „Asigurarea fermierilor cu fertilizanți” (nr. 10, 1 februarie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
125. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor, a Nomenclatorului serviciilor și a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale (nr. 33, 17 ianuarie 2024)
 
126. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 829/2023 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027 (nr. 45, 24 ianuarie 2024)
 
127. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a Părții moldovenești a Comisiei mixte moldoucrainene privind construcția podului rutier transfrontalier peste râul Nistru, la frontiera de stat moldo-ucraineană, în zona localităților Cosăuți – Yampil (nr. 21-d, 8 februarie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
140. Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcției publice de conducător al organului local de specialitate în domeniul învățământului (nr. 109, 5 februarie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
141. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „AGROSERVICE DIN UNGHENI” (nr. 7/2, 6 februarie 2024)
 
142. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „OȚELCON” (nr. 7/3, 6 februarie 2024)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
143. Decizie (nr. ASER-63, 28 decembrie 2023)
 
Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale
 
144. Ordin cu privire la aprobarea Particularităţilor calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2024 (nr.17-A, 5 februarie 2024)
Nr. 64-69 Marţi, 13 februarie 2024 XXXI

Selectați data