search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 70-72

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
95. Decret pentru promulgarea Legii privind Fondul național al culturii (nr. 1333-IX, 12 februarie 2024)
 
96. Lege privind Fondul național al culturii (nr. 12, 1 februarie 2024)
 
97. Decret pentru aprobarea semnării Convenției Ljubljana-Haga privind cooperarea internațională în investigarea și urmărirea penală a crimelor de genocid, a crimelor împotriva umanității, a crimelor de război și altor crime internaționale (nr. 1332-IX, 12 februarie 2024)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
27. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 245g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 28 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 20 aprilie 2016 (conducerea mijlocului de transport cu destinație specială de către persoana abilitată cu atribuţii de însoţire/îngrijire a persoanei cu dizabilităţi locomotorii) (nr. 188, 21 decembrie 2023)
 
28. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 142g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 50 alin. (1) lit. e) și din articolul 53 alineatele (1) și (5) din Codul de procedură civilă (motivele recuzării judecătorului [2] și examinarea cererii de recuzare) (nr. 189, 21 decembrie 2023)
 
29. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 164g/2023 și nr.180g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură civilă, Codul transporturilor rutiere și Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător (retragerea actului permisiv care vizează activitatea de întreprinzător) (nr. 190, 21 decembrie 2023)
 
30. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 203g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 163 din Codul de procedură penală (procesele-verbale ale acțiunilor procesuale penale) (nr. 191, 21 decembrie 2023)
 
31. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 212g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 265 alin. (2) din Codul de procedură penală (contestarea refuzului organului de urmărire penală de a primi plângerea sau denunțul [III]) (nr. 192, 21 decembrie 2023)
 
32. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 215g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor termeni din articolul 3 din Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă (acordarea tichetelor de masă salariaților) (nr. 193, 21 decembrie 2023)
 
33. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 234g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 2605 din Codul penal (imprevizibilitatea sintagmei „consecințe juridice”) (nr. 194, 21 decembrie 2023)
 
34. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 249g/2023 și nr. 250g/2023 privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 313 din Codul contravențional (sancționarea excesului de putere sau depășirii atribuțiilor de serviciu) (nr. 195, 21 decembrie 2023)
 
35. Decizie cu privire la cererea de suspendare a acțiunii articolului 2 alin. (2) din Legea taxei de stat nr. 213 din 31 iulie 2023 (sesizarea nr. 269a/2023) (nr. 196, 28 decembrie 2023)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
2. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în perioada 2018-2022 (nr. 1, 23 ianuarie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
128. Hotărâre cu privire la aplicația guvernamentală integrată a serviciilor electronice EVO (nr. 5, 10 ianuarie 2024)
 
129. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 779/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la planificarea gestionării secetei (nr. 21, 10 ianuarie 2024)
 
130. Hotărâre privind consolidarea securității portuare și a securității la bordul navelor (nr. 23, 10 ianuarie 2024)
 
131. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 773/2007 cu privire la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (nr. 52, 24 ianuarie 2024)
 
132. Hotărâre cu privire la Planul de formare și dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice pentru anul 2024 (nr. 79, 31 ianuarie 2024)
 
133. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2024-2025 privind implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 (nr. 82, 31 ianuarie 2024)
 
134. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru compensarea parțială a prejudiciilor cauzate de calamitățile naturale din anul 2023 și aprobarea modului de repartizare a acestora (nr. 102, 7 februarie 2024)
 
135. Hotărâre сu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea guvernanței și reglementării sectorului de alimentare cu apă și de canalizare) (nr. 103, 14 februarie 2024)
 
136. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală (nr. 104, 14 februarie 2024)
 
137. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane) (nr. 105, 14 februarie 2024)
 
138. Hotărâre сu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea cadrului legal în conformitate cu Legea nr. 48/2023 privind securitatea cibernetică) (nr. 106, 14 februarie 2024)
 
139. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (sporirea celerității procedurilor de expropriere) (nr. 107, 14 februarie 2024)
 
140. Hotărâre сu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului-cadru, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Republica Moldova și Comisia Europeană, pentru aplicarea suspendării contribuțiilor financiare ale Republicii Moldova la programele Uniunii Europene, semnat la 23 ianuarie 2024 la Chișinău (nr. 108, 14 februarie 2024)
 
141. Hotărâre сu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea pentru dezvoltare și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia (nr. 109, 14 februarie 2024)
 
142. Hotărâre сu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind Programul „UE4Moldova: Integrare și Stabilitate” (nr. 110, 14 februarie 2024)
 
143. Hotărâre сu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Islandei privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (nr. 111, 14 februarie 2024)
 
144. Hotărâre сu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea financiară pentru finanțarea proiectelor „Facilitarea dezvoltării IMM-urilor din Moldova”, „Facilitarea dezvoltării IMM-urilor din Moldova măsuri adiționale” „Program deschis de dezvoltare urbană din Moldova” și „Program deschis de dezvoltare urbană din Moldova măsuri adiționale” (nr. 112, 14 februarie 2024)
 
145. Hotărâre cu privire la organizația concertistică națională Instituția Publică Organizația Concertistică și de Management Artistic „Moldova-Concert” (nr. 114, 14 februarie 2024)
 
146. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de hotărâre a Parlamentului privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 271/2016 (nr. 116, 14 februarie 2024)
 
147. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii asistenței sociale nr. 547/2003 (nr. 117, 14 februarie 2024)
 
148. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii (cu excepția întreprinderilor din domeniul energetic și financiar-bancar) (nr. 118, 14 februarie 2024)
 
149. Dispoziție cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de preluare unilaterală a bunurilor și a drepturilor patrimoniale ce decurg din Acordul de concesiune dintre Guvernul Republicii Moldova și Compania de explorare a resurselor „Redeco” LTD din SUA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 621/1995, drept cesionat Companiei „Valiexchimp” S.R.L. în baza Hotărârii Guvernului nr. 1102/2007 (nr. 22-d, 9 februarie 2024)
 
150. Dispoziție cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de selectare a proiectelor în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2024 (nr. 23-d, 12 februarie 2024)
 
151. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Cristina GHERASIMOV (nr. 24-d, 14 februarie 2024)
 
152. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Rodica CRUDU (nr. 25-d, 14 februarie 2024)
 
153. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Carolina PEREBINOS (nr. 26-d, 14 februarie 2024)
 
154. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Alexandra ȘIAN (nr. 27-d, 14 februarie 2024)
 
155. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Rodica CRUDU (nr. 28-d, 14 februarie 2024)
 
156. Dispoziție cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale doamnei Viorica BOAGHI (nr. 29-d, 14 februarie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
145. Ordin cu privire la modificarea Clasificației bugetare (nr. 16, 2 februarie 2024)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
146. Ordin cu privire la acreditarea instituțională a Universității Libere Internaționale din Moldova (nr. 99, 31 ianuarie 2024)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
147. Ordin сu privire la listele de aditivi alimentari admiși pentru utilizare în produsele alimentare, inclusiv substanțele suport admise în aditivi alimentari, enzime alimentare sau arome alimentare și condițiile de utilizare a acestora (nr. 127, 8 februarie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
148. Hotărâre pentru modificarea punctului 391 din Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 155/2022 (nr. 26, 26 ianuarie 2024)
 
149. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către S.A. „Servicii Comunale Florești” (nr. 52, 9 februarie 2024)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
150. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunile Aeronautice Civile „Supravegherea Grupului mixt de coordonare a operațiunilor de căutare – salvare”, Ediția 01 (PIAC-SGMCOCS) (nr. 07/GEN, 8 februarie 2024)
Nr. 70-72 Joi, 15 februarie 2024 XXXI

Selectați data