search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 73-75

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
98. Legea privind executorii judecătorești (nr. 113, 17 iunie 2010)
 
99. Decret pentru promulgarea Legii privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (nr. 1335-IX, 14 februarie 2024)
 
100. Lege privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (nr. 394, 15 decembrie 2023)
 
101. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (nr. 1336-IX, 14 februarie 2024)
 
102. Lege pentru modificarea Legii nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (nr. 15, 1 februarie 2024)
 
103. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 234/2022 privind eliberarea S.A. „Energocom” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului și privind acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale” (nr. 1337-IX, 15 februarie 2024)
 
104. Lege pentru modificarea Legii nr. 234/2022 privind eliberarea S.A. „Energocom” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului și privind acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale” (nr. 20, 15 februarie 2024)
 
105. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Mircea CĂRTĂRESCU (nr. 1334-IX, 14 februarie 2024)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
36. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 267g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Anexa nr. 3 la Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (competența teritorială a Curții de Apel Comrat [2]) (nr. 1, 18 ianuarie 2024)
 
37. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 285 din 5 octombrie 2023 pentru modificarea articolului 6 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (sesizarea nr. 261a/2023) (nr. 2, 18 ianuarie 2024)
 
38. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 272a/2023 privind controlul constituționalității articolului 48 alin. (4) din Codul educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate (nr. 3, 30 ianuarie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
157. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 348/2014 cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (nr. 77, 31 ianuarie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
151. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.125/2023 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2024” (nr. 18, 12 februarie 2024)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
152. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.470/2023 (nr. 144, 12 februarie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 73-75 Vineri, 16 februarie 2024 XXXI

Selectați data