search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 76-78

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
106. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1338-IX, 19 februarie 2024)
 
107. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 23, 15 februarie 2024)
 
108. Hotărâre privind aprobarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024–2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024–2028 (nr. 442, 28 decembrie 2023)
 
109. Hotărâre privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 26, 15 februarie 2024)
 
110. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 27, 15 februarie 2024)
 
111. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în aprilie - iulie 2024 (nr. 1341-IX, 20 februarie 2024)
 
112. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării în formă simplificată a prelungirii duratei Acordului dintre Republica Moldova și Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (EUROCONTROL) referitor la implementarea Fondului de solidaritate voluntară privind managementul traficului aerian european (nr. 1343-IX, 20 februarie 2024)
 
113. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității sociale (nr. 1344-IX, 21 februarie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
158. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Ghișeul unic în domeniul maritim” (nr. 1078, 27 decembrie 2023)
 
159. Hotărâre cu privire la sistemul de alertă precoce și răspuns rapid, instituit în legătură cu amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, la procedurile de notificare a alertelor și la procedurile de schimb de informații, consultare și coordonare a răspunsurilor la astfel de amenințări (nr. 30, 17 ianuarie 2024)
 
160. Hotărâre cu privire la instituirea Sistemului informațional „Portalul documentelor normative în construcții” și la aprobarea Regulamentului privind funcționarea și administrarea acestuia (nr. 78, 31 ianuarie 2024)
 
161. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (asigurarea funcționalității unităților de implementare a proiectelor din sfera de competență a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare) (nr. 115, 14 februarie 2024)
 
162. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008) (nr. 119, 21 februarie 2024)
 
163. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Letonia în domeniul securității sociale, întocmit la Bruxelles la 11 decembrie 2023 (nr. 120, 21 februarie 2024)
 
164. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind regimul explozivilor de uz civil (nr. 121, 21 februarie 2024)
 
165. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind readmisia (nr. 122, 21 februarie 2024)
 
166. Hotărâre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, încheiat la Londra la 22 ianuarie 2024 (nr. 123, 21 februarie 2024)
 
167. Hotărâre cu privire la desemnarea operatorului pieței energiei electrice (nr. 125, 21 februarie 2024)
 
168. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze cu privire la cooperarea în domeniul apărării (nr. 126, 21 februarie 2024)
 
169. Hotărâre cu privire la acordarea ajutorului umanitar Ucrainei (nr. 127, 21 februarie 2024)
 
170. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de gestionare a mijloacelor financiare a activității de protecție a martorilor și altor participanți la procesul penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2010 (nr. 128, 21 februarie 2024)
 
171. Hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 216/2022 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 129, 21 februarie 2024)
 
172. Hotărâre cu privire la acordarea unui drept de servitute (nr. 130, 21 februarie 2024)
 
173. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 131, 21 februarie 2024)
 
174. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani (nr. 132, 21 februarie 2024)
 
175. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 133, 21 februarie 2024)
 
176. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 418/2023 (nr. 134, 21 februarie 2024)
 
177. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Mihaela GORBAN (nr. 30-d, 21 februarie 2024)
 
178. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Olga GOLBAN (nr. 31-d, 21 februarie 2024)
 
179. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Olga GOLBAN (nr. 32-d, 21 februarie 2024)
 
180. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Cristina IXARI (nr. 33-d, 21 februarie 2024)
 
181. Dispoziţie сu privire la încetarea raporturilor de serviciu a domnului Igor PȘENICINÎI (nr. 34-d, 21 februarie 2024)
 
182. Dispoziţie сu privire la numirea în funcție a domnului Alexandru GOREA (nr. 35-d, 21 februarie 2024)
 
183. Dispoziţie pentru modificarea Dispoziției Guvernului nr. 4-d/2023 cu privire la instituirea și aprobarea componenței instituționale a Comitetului de coordonare pentru asigurarea suportului Autorității de Coordonare Națională în atingerea obiectivelor de ansamblu ale Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova (nr. 36-d, 21 februarie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
153. Ordin cu privire la lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic (nr. 30, 13 februarie 2024)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
154. Ordin cu privire la organizarea accesului populației la tratamente cu medicamente cu conținut de steroizi anabolizanți și androgeni (nr. 152, 14 februarie 2024)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
155. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.560/148-A din 23.06.2023 cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară și dărilor de seamă privind serviciile acordate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 158/34A, 15 februarie 2024)
 
Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
 
155a. Ordin cu privire la Protocolul privind rezultatele negocierii Metodologiei privind stabilirea și repartizarea remunerației din comunicarea publică în scop ambiental a operelor muzicale, a videogramelor, a fonogramelor, datorate titularilor drepturilor de autor (autori de opere muzicale) şi titularilor drepturilor conexe (interpreți, producători de fonograme și de videograme) de către unitățile de cazare şi de alimentaţie publică (nr. 27, 19 februarie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
156. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare plasate la înființarea Societății pe acțiuni „C.I. BEEYOND INVESTMENTS” (nr. 8/4, 13 februarie 2024)
 
157. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „FERTILITATEA-IALOVENI” (nr. 8/5, 13 februarie 2024)
 
158. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acțiuni „SAJITTARIUS” (nr. 8/6, 13 februarie 2024)
 
159. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 8/7, 13 februarie 2024)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
159a. Decizie cu privire la completarea Deciziei Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 407 din 21 decembrie 2023 (nr. 33, 9 februarie 2024)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
160. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Directorului SFS privind aprobarea formularului Deciziei privind inițierea controlului și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC) nr. 245/2019 (nr. 54, 12 februarie 2024)
Nr. 76-78 Joi, 22 februarie 2024 XXXI

Selectați data