search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 181-183 din 19 aprilie 2024

Monitorul Oficial Nr. 79-82

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
114. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea asistenței tehnice, în sumă de 600000 de euro, în vederea realizării Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” (nr. 1342-IX, 20 februarie 2024)
 
115. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea asistenței tehnice, în sumă de 600000 de euro, în vederea realizării Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” (nr. 24, 15 februarie 2024)
 
116. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 32, 15 februarie 2024)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
3. Hotărâre cu privire la Raportul de audit al conformității asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Cancelaria de Stat în perioada 2018-2022 (nr. 3, 31 ianuarie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
184. Hotărâre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului şi abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (privind administrarea proprietății publice) (nr. 68, 31 ianuarie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
161. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Chișinău-gaz” (nr. 80, 21 februarie 2024)
 
162. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Ialoveni-gaz” (nr. 81, 21 februarie 2024)
 
163. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Bălți-gaz” (nr. 82, 21 februarie 2024)
 
164. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Edineț-gaz” (nr. 83, 21 februarie 2024)
 
165. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Florești-gaz” (nr. 84, 21 februarie 2024)
 
166. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Orhei-gaz” (nr. 85, 21 februarie 2024)
 
167. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Cimișlia-gaz” (nr. 86, 21 februarie 2024)
 
168. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Ștefan Vodă-gaz” (nr. 87, 21 februarie 2024)
 
169. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Gagauz-gaz” (nr. 88, 21 februarie 2024)
 
170. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Cahul-gaz” (nr. 89, 21 februarie 2024)
 
171. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Ungheni-gaz” (nr. 90, 21 februarie 2024)
 
172. Hotărâre privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de către S.R.L. „Taraclia-gaz” (nr. 91, 21 februarie 2024)
 
173. Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public anumitor categorii de consumatori finali și pentru furnizarea de ultimă opțiune (nr. 92, 21 februarie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
174. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „STIL-S” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 9/2, 19 februarie 2024)
 
175. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 9/3, 19 februarie 2024)
 
176. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „AGRO-95” (nr. 9/4, 19 februarie 2024)
 
177. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni MAGAZINUL „MAXIM-K” (nr. 9/5, 19 februarie 2024)
 
178. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni de clasa V, emise de Banca Comercială „MOLDOVAAGROINDBANK” SA (nr. 9/6, 19 februarie 2024)
 
179. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „MONTORUL” (nr. 9/7, 19 februarie 2024)
 
180. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Agenției de Informare și Aviz „RISCOM” S.A. (nr. 9/8, 19 februarie 2024)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
181. Decizie de blocare a fondurilor/resurselor economice (nr. 17, 15 februarie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 79-82 Vineri, 23 februarie 2024 XXXI

Selectați data