search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 219-222 din 23 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 125-129

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
196. Hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova (nr. 66, 21 martie 2024)
 
PARTEA II
 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
287. Hotărâre pentru aprobarea Conceptului-cadru al Sistemului informațional integrat al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 147, 28 februarie 2024)
 
288. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 79/2006 privind aprobarea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora (nr. 223, 26 martie 2024)
 
289. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile în administrarea Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru (nr. 230, 26 martie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
262. Ordin cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) și de master (ciclul II) în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 296, 11 martie 2024)
 
263. Ordin cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (nr. 350, 19 martie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
264. Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” (nr. 201, 27 martie 2024)
 
265. Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Antermo” (nr. 202, 27 martie 2024)
 
266. Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Comgaz-Plus” (nr. 203, 27 martie 2024)
 
267. Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Termotrans Taraclia” (nr. 204, 27 martie 2024)
 
268. Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii comunale Glodeni” (nr. 205, 27 martie 2024)
 
269. Hotărâre privind tariful la energia termică și la apa de adaos livrată de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” (nr. 206, 27 martie 2024)
 
270. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.A. „Apă-Canal Leova” (nr. 207, 27 martie 2024)
 
271. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal” Căuşeni (nr. 208, 27 martie 2024)
 
272. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni (nr. 209, 27 martie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
273. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 40/4/2018 cu privire la aprobarea și modificarea unor acte normative (nr. 15/4, 18 martie 2024)
 
274. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței de societate de investiții a Societăţii Comerciale „BROKER M-D” S.A. (nr. 16/2, 25 martie 2024)
 
275. Extras din hotărârea CNPF nr. 16/4 din 25 martie 2024 referitor la aplicarea sancțiunii Societății de registru „Registrator-Centru” SA.
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
275a. Decizie cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 100 din 30 martie 2022 (nr. 70, 15 martie 2024)
 
275b. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea dreptului de utilizare a sloturilor din multiplexul A (nr. 81, 22 martie 2024)
 
275c. Decizie cu privire la actualizarea Listei serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune ale furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova (nr. 85, 22 martie 2024)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
276. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 86, 21 martie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 125-129 Vineri, 29 martie 2024 XXXI

Selectați data