search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 148-150

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
212. Decret pentru promulgarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic (nr. 1396-IX, 9 aprilie 2024)
 
213. Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic (nr. 55, 14 martie 2024)
 
214. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1397-IX, 9 aprilie 2024)
 
215. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 58, 21 martie 2024)
 
216. Decret сu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 1398-IX, 9 aprilie 2024)
 
217. Lege pentru modificarea Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 68, 28 martie 2024)
 
218. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1399-IX, 11 aprilie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
311. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 41, 8 aprilie 2024)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
312. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 75 din 11 mai 2022 (nr. 54, 5 aprilie 2024)
 
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
313. Ordin cu privire la modificarea Clasificației bugetare (nr. 42, 4 aprilie 2024)
 
314. Ordin cu privire la asumarea angajamentelor multianuale, pentru perioada 2024-2026 (nr. 43, 8 aprilie 2024)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
 
315. Ordin cu privire la modificarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală și a modalității de facturare și achitare a serviciilor medicale acordate pentru anul 2024, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și directorului general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.1219/332-A din 28 decembrie 2023 (nr. 211/44-A, 1 martie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
316. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” (nr. 236, 9 aprilie 2024)
 
317. Hotărâre privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” (nr. 237, 9 aprilie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
318. Ordin cu privire la intensificarea măsurilor de supraveghere, control și combatere а gripei aviare ре teritoriul Republicii Moldova (nr. 47, 24 ianuarie 2024)
 
319. Ordin cu privire la aprobarea Listei încărcăturilor anterioare acceptabile, transportate înainte de uleiuri și grăsimi în aceleași instalații pe o navă maritimă (nr. 76, 31 ianuarie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
320. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 56/11/2014 (nr. 17/4, 1 aprilie 2024)
 
321. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „LUCEAFĂRUL-SERVICE” (nr. 18/5, 9 aprilie 2024)
 
322. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „TEMIX” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 18/6, 9 aprilie 2024)
 
323. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de unele societăți pe acțiuni (nr. 18/7, 9 aprilie 2024)
 
Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova
 
324. Extras din Hotărârea CSM nr. 66/6 din 13 februarie 2024 cu privire la demersul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, referitor la completarea unor acte normative aprobate de către Consiliul Superior al Magistraturii în contextul Legii nr. 179/2023 privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă.
 
325. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87/8 din 27 februarie 2024 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Colegiului disciplinar.
 
326. Extras din Hotărârea nr.132/11 din 19 martie 2024 cu privire la unele chestiuni ce țin de Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 66/6 din 13 februarie 2024.
 
327. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.141/12 din 26 martie 2024 cu privire la completarea Nomenclatorului gradelor de complexitate, parte componentă a Regulamentului privind stabilirea gradelor de complexitate unice naționale a cauzelor judiciare penale, contravenționale și civile.
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 148-150 Vineri, 12 aprilie 2024 XXXI

Selectați data