search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 181-183

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
229. Hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2023 (nr. 75, 11 aprilie 2024)
 
230. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 91, 12 aprilie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
353. Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al controalelor” (nr. 207, 20 martie 2024)
 
354. Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător pentru anul 2023 (nr. 231, 26 martie 2024)
 
355. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind eficientizarea parcurilor industriale) (nr. 269, 17 aprilie 2024)
 
356. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative (privind instituirea Serviciului social „Asistență personală” cu specializare înaltă în cadrul Agenției pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înaltă) (nr. 271, 17 aprilie 2024)
 
357. Hotărâre cu privire la transmiterea dreptului de folosință asupra sectoarelor de subsol (zăcământul de țiței ,,Văleni” și zăcământul de gaze naturale „Victorovca”) Întreprinderii de Stat „Expediția Hidro-Geologică din Moldova” și privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1004/2023 (nr. 282, 17 aprilie 2024)
 
358. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului privind autoritățile administrative din subordinea Ministerului Mediului (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 47/2024) (nr. 285, 17 aprilie 2024)
 
359. Dispoziţie cu privire la instituirea Comitetului de coordonare a Cadrului de Cooperare pentru Dezvoltare Durabilă Organizația Națiunilor Unite – Republica Moldova (nr. 68-d, 17 aprilie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
333. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei de licențiere a importului pentru unele produse de cereale și semințe oleaginoase (nr. 55, 8 aprilie 2024)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
334. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 403 din 29 martie 2019 ”Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora” (nr. 317, 26 martie 2024)
 
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
 
335. Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă tehnologică de către Î.M. „Apă-Canal Taraclia” (nr. 249, 16 aprilie 2024)
 
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare
 
336. Hotărâre cu privire la acordarea calității de consultant de investiții Societății pe Acțiuni „C.I. BEEYOND INVESTMENTS” (nr. 19/2, 15 aprilie 2024)
 
337. Hotărâre referitor la eliberarea autorizației Societății de registru „SOLIDITATE” SA (nr. 19/3, 15 aprilie 2024)
 
338. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „PISCICOL-NORD” (nr. 19/5, 15 aprilie 2024)
 
339. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „RECHIN” (nr. 19/6, 15 aprilie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 181-183 Vineri, 19 aprilie 2024 XXXI

Selectați data