search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 195-197

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
254. Decret pentru promulgarea Legii privind suspendarea Tratatului cu privire la forțele armate convenționale în Europa (nr. 1415-IX, 26 aprilie 2024)
 
255. Lege privind suspendarea Tratatului cu privire la forțele armate convenționale în Europa (nr. 85, 12 aprilie 2024)
 
256. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1417-IX, 30 aprilie 2024)
 
257. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 95, 25 aprilie 2024)
 
258. Decret privind eliberarea domnului Veaceslav NEGRUȚA din funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul economic (nr. 1411-IX, 26 aprilie 2024)
 
259. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de entitate de implementare a Fondului fiduciar pentru prevenirea, pregătirea și răspunsul la pandemii (nr. 1418-IX, 30 aprilie 2024)
 
260. Decret privind aprobarea semnării Convenției Consiliului Europei pentru Protecția Patrimoniului Audiovizual și a Protocolului ei (nr. 1419-IX, 30 aprilie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
404. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 39/2008 privind protecția soiurilor de plante, Legea viei și vinului nr. 57/2006, Legea nr. 68/2013 despre semințe și Legea nr. 71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural) (nr. 326, 30 aprilie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
362. Hotărâre privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public anumitor categorii de consumatori finali și pentru furnizarea de ultimă opțiune (nr. 294, 2 mai 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
363. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „SALINA” (nr. 22/1, 30 aprilie 2024)
 
364. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acțiuni „STIL-S” (nr. 22/2, 30 aprilie 2024)
 
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
 
365. Hotărâre cu privire la menținerea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 108, 25 aprilie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 195-197 Vineri, 03 mai 2024 XXXI

Selectați data