search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 213-215 din 17 mai 2024

Monitorul Oficial Nr. 199-201

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
264. Decret pentru promulgarea Legii privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar (nr. 1420-IX, 30 aprilie 2024)
 
265. Lege privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar (nr. 82, 12 aprilie 2024)
 
266. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală (nr. 1416-IX, 30 aprilie 2024)
 
267. Lege pentru modificarea Legii nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală (nr. 83, 12 aprilie 2024)
 
268. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 123/2023 cu privire la stagiile plătite în serviciul public (nr. 1432-IX, 3 mai 2024)
 
269. Lege pentru modificarea Legii nr. 123/2023 cu privire la stagiile plătite în serviciul public (nr. 96, 25 aprilie 2024)
 
270. Hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de supraveghere și dezvoltare al instituției publice Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2023 (nr. 93, 25 aprilie 2024)
 
271. Hotărâre cu privire la Raportul anual de activitate al instituției publice Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2023 și Raportul privind executarea bugetului furnizorului public național de servicii media pentru anul 2023 (nr. 94, 25 aprilie 2024)
 
272. Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului nr. 293/2022 privind constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea „Belarus Democrat” (nr. 111, 26 aprilie 2024)
 
273. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1421-IX, 30 aprilie 2024)
 
274. Decret cu privire la redobândirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1422-IX, 30 aprilie 2024)
 
275. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1423-IX, 30 aprilie 2024)
 
276. Decret privind distincțiile corporative ale Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1424-IX, 30 aprilie 2024)
 
277. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1940-VIII din 23 decembrie 2020 (nr. 1425-IX, 30 aprilie 2024)
 
278. Decret privind simbolurile corporative heraldice ale Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1426-IX, 30 aprilie 2024)
 
279. Decret pentru aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la componenta Ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) a Fondului Social European Plus (FSE+) (nr. 1427-IX, 2 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
406. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului național privind bolile rare pentru anii 2024-2028 (nr. 166, 6 martie 2024)
 
407. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare locală „Satul European” pentru anii 2024 – 2028 (nr. 216, 26 martie 2024)
 
408. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (consolidarea ecosistemului guvernamental de identitate digitală) (nr. 291, 24 aprilie 2024)
 
409. Hotărâre cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al meseriilor/ profesiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/2015 (nr. 294, 24 aprilie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
368. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 50, 2 mai 2024)
 
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
369. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 55/2022 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de certificare în domeniul auditului intern în sectorul public și a Registrului certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public (nr. 49, 30 aprilie 2024)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
370. Ordin cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 1388/2023 (nr. 514, 18 aprilie 2024)
 
Acte ale Agenţiei de Mediu a Republicii Moldova
 
371. Ordin cu privire la pescuitul scrumbiei în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2024 (nr. 27, 7 mai 2024)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
372. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr.03 a Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile privind calificările de tip, calificarea de instructor și calificarea de examinator a membrilor echipajelor de cabină (PIAC-CC) (nr. 22/GEN, 29 aprilie 2024)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
372a. Decizie referitor la examinarea Raportului cu privire la activitatea financiară a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2023 (nr. 123, 26 aprilie 2024)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
373. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 53 din 07.02.2022 (nr. 208, 2 mai 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
374. Ordin cu privire la modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 390 din 04.11.2022 cu privire la intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor de pește viu (nr. 284, 25 aprilie 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
375. Ordin cu privire la completarea anexei nr.16 la Ordinul directorului Serviciului Vamal nr.563-O/2023 cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind cerințele în materie de date pentru completarea declarației vamale (nr. 159-O, 26 aprilie 2024)
Nr. 199-201 Miercuri, 08 mai 2024 XXXI

Selectați data