search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 264-267 din 21 iunie 2024

Monitorul Oficial Nr. 213-215

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
309. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 66/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (nr. 1446-IX, 15 mai 2024)
 
310. Lege pentru modificarea Legii nr. 66/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (nr. 107, 26 aprilie 2024)
 
311. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1448-IX, 15 mai 2024)
 
312. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 108, 26 aprilie 2024)
 
313. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la Proiectul de înregistrare şi evaluare funciară (nr. 1449-IX, 15 mai 2024)
 
314. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului de amendare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru extinderea Acordului de amendare nr. 1 dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind amendarea Acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 1450-IX, 15 mai 2024)
 
315. Decret cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de grant dintre Republica Moldova, Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare pentru realizarea Programului Fondului fiduciar multidonator „Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare în Moldova (M-GROW)” în vederea cofinanțării Proiectului „Tranziția durabilă către eficiența energetică în Moldova (STEEM)” (nr. 1451-IX, 15 mai 2024)
 
316. Decret cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de grant dintre Republica Moldova, Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Programului Fondului fiduciar multidonator „Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare în Moldova (M-GROW)” pentru cofinanțarea Programului „Operațiunea Politica de Dezvoltare pentru Sprijinirea Creșterii și Rezilienței în Moldova” (nr. 1452-IX, 15 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
432. Hotărâre privind cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției consumatorilor (nr. 322, 30 aprilie 2024)
 
433. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (facilitarea accesului la finanțe pentru ÎMM-uri) (nr. 327, 8 mai 2024)
 
434. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (eficientizarea activității Agenției Navale a Republicii Moldova) (nr. 338, 8 mai 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Administrației Naționale a Penitenciarelor
 
393. Ordin cu privire la reglementarea condițiilor de examinare a petițiilor ce vizează chestiuni de ordin execuțional penal (nr. 210, 10 aprilie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
394. Hotărâre cu privire la aprobarea Modelelor contractelor reglementate pentru achiziționarea energiei electrice din surse regenerabile pentru producătorii eligibili mici și mari (nr. 296, 7 mai 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 213-215 Vineri, 17 mai 2024 XXXI

Selectați data