search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 264-267 din 21 iunie 2024

Monitorul Oficial Nr. 216-218

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
317. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 764/2001 privind organizarea administrativteritorială a Republicii Moldova (nr. 1453-IX, 16 mai 2024)
 
318. Lege pentru modificarea Legii nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 112, 16 mai 2024)
 
319. Hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2023 (nr. 113, 16 mai 2024)
 
320. Hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei (nr. 117, 16 mai 2024)
 
321. Hotărâre privind încetarea calității de membru în Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (nr. 119, 16 mai 2024)
 
322. Hotărâre privind încetarea calității de membru în Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor (nr. 120, 16 mai 2024)
 
323. Hotărâre privind desfășurarea referendumului republican constituțional (nr. 121, 16 mai 2024)
 
324. Hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 122, 16 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
435. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2024-2025 privind implementarea Programului național de control al cancerului pentru anii 2016-2025 (nr. 292, 24 aprilie 2024)
 
436. Hotărâre cu privire la aprobarea Mecanismului de finanțare a distribuirii publicațiilor periodice din Republica Moldova pentru anul 2024 (nr. 329, 8 mai 2024)
 
437. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Dorin Recean, Prim-ministru, în orașul Bruxelles, Belgia (20-22 mai 2024) (nr. 74-d, 29 aprilie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
395. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor moldoveneşti care adoptă standarde europene armonizate pentru mijloacele de măsurare (nr. 51, 2 mai 2024)
 
396. Ordin cu privire la modificarea unor ordine (nr. 54, 10 mai 2024)
 
Acte ale Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru a Republicii Moldova
 
397. Ordin privind aprobarea modelului de evaluare a apartamentelor în case de locuit, amplasate în toate localitățile Republicii Moldova, în scopul impozitării (nr. 53, 10 mai 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
398. Ordin cu privire la modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor de certificare sanitară veterinară a mărfurilor supuse controlului sanitar veterinar de stat (nr. 285, 25 aprilie 2024)
Nr. 216-218 Marţi, 21 mai 2024 XXXI

Selectați data