search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 264-267 din 21 iunie 2024

Monitorul Oficial Nr. 219-222

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
15. Hotărâre cu privire la Raportul auditului de performanță „Contribuie Sistemul informațional „Vulnerabilitatea energetică” (SIVE) la un mecanism eficient de încadrare a consumatorilor casnici în categoriile de vulnerabilitate energetică, precum și de gestionare și monitorizare a măsurilor finanțate din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice?” (nr. 18, 30 aprilie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
438. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic (nr. 189, 13 martie 2024)
 
439. Hotărâre cu privire la instituirea și funcționarea Schemei de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA) (nr. 259, 10 aprilie 2024)
 
440. Hotărâre cu privire la instituirea Sistemului informațional „Constatarea medicală a nașterii și a decesului” (eCMND) (nr. 278, 17 aprilie 2024)
 
441. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației tripartite a Republicii Moldova pentru participarea la cea de-a 112-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii (or. Geneva, Elveția, 3-14 iunie 2024) (nr. 80-d, 20 mai 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova
 
399. Ordin cu privire la aprobarea Planului național de monitorizare prin eșantionare a calității benzinei și motorinei pentru anul 2024 (nr. 46, 16 aprilie 2024)
 
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
400. Raport referitor la implementarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023.
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
401. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă (nr. 2513, 10 mai 2024)
 
402. Hotărâre pentru abrogarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 1568 din 24 aprilie 2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă” (nr. 2514, 10 mai 2024)
Nr. 219-222 Joi, 23 mai 2024 XXXI

Selectați data