search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 264-267 din 21 iunie 2024

Monitorul Oficial Nr. 223-225

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
325. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1456-IX, 23 mai 2024)
 
326. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 116, 16 mai 2024)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
77. Hotărâre pentru controlul constituționalității articolului 81 din Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (dobândirea dreptului de proprietate de către unitățile administrativ-teritoriale asupra bunurilor transmise sau care urmau a fi transmise persoanelor deținătoare de cote-părți valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole) (sesizările nr. 182a/2023 și nr. 190a/2023) (nr. 13, 30 aprilie 2024)
 
78. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 33g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 432 alin. (2) din Codul de procedură penală și a alineatului (2) pct. 4) din același articol (declararea inadmisibilității recursului în caz că este vădit neîntemeiat) (nr. 33, 18 aprilie 2024)
 
79. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 242g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 11 din Legea cu privire la libertatea de exprimare (criteriile de punere în balanță a drepturilor concurente) (nr. 34, 18 aprilie 2024)
 
80. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 76g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 2 alin. (3) lit. c) și 12 din Codul administrativ (actul administrativ normativ) (nr. 36, 25 aprilie 2024)
 
81. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 232g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3641 din Codul de procedură penală (renunțarea la judecata pe baza probelor administrate la faza de urmărire penală) (nr. 37, 25 aprilie 2024)
 
82. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 38g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 251 din Codul penal (imprevizibilitatea textului „ori utilizarea lor în alte scopuri”) (nr. 38, 25 aprilie 2024)
 
83. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 253g/2023 și nr. 52g/2024 privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 261 din Codul de procedură civilă (suspendarea facultativă a procesului civil) (nr. 39, 25 aprilie 2024)
 
84. Decizie referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 191 din Legea nr. 1409 din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente (condiții speciale pentru circuitul medicamentelor care conțin steroizi anabolizanți şi androgeni) (sesizarea nr. 106g/2024) (nr. 41, 8 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
442. Dispoziţie pentru modificarea Dispoziției Guvernului nr.2-d/2024 cu privire la stabilirea moratoriului privind constituirea/reorganizarea autorităților administrative centrale și a structurilor organizaționale din sfera lor de competență (nr. 81-d, 22 mai 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova
 
403. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului de evaluare a calității raportului privind evaluarea strategică de mediu (nr. 83, 16 mai 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
404. Hotărâre cu privire la radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acțiuni „D.INVEST-DESERVIREA” (nr. 25/4, 21 mai 2024)
 
405. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni de clasa a V-a, emise de Banca Comercială „MOLDOVAAGROINDBANK” SA (nr. 25/7, 21 mai 2024)
 
406. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „ELEGANȚA” (nr. 25/8, 21 mai 2024)
 
407. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „SANTO-M” (nr. 25/9, 21 mai 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 223-225 Vineri, 24 mai 2024 XXXI

Selectați data