search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 264-267 din 21 iunie 2024

Monitorul Oficial Nr. 226-228


PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
327. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, nr. CMD 1009 01 J (nr. 1454-IX, 21 mai 2024)
 
328. Lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, nr. CMD 1009 01 J (nr. 115, 16 mai 2024)
 
329. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Cărbuna, raionul Ialoveni (nr. 1455-IX, 22 mai 2024)
 
330. Decret cu privire la aprobarea semnării Protocolului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă privind modificarea Convenției dintre Republica Moldova şi Republica Slovacă pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate (nr. 1457-IX, 23 mai 2024)
 
331. Decret pentru aprobarea semnării de către Republica Moldova a Acordului-cadru privind instituirea Alianței Internaționale pentru Energie Solară (ISA) (nr. 1458-IX, 23 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
443. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil mare (nr. 690, 11 iulie 2018)
 
444. Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind cooperarea tehnică și financiară (nr. 352, 27 mai 2024)
 
445. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate (nr. 353, 27 mai 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
408. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentantului societății civile în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești (nr. 132, 10 mai 2024)
 
409. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentantului societății civile în Comisia de licențiere a executorilor judecătorești (nr. 134, 10 mai 2024)
 
Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
 
410. Decizie privind includerea modelului echipamentului de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control (nr. 34, 20 mai 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
411. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr.16 la Ordinul directorului Serviciului Vamal nr.563-O/2023 cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind cerințele în materie de date pentru completarea declarației vamale (nr. 167-O, 7 mai 2024)
 
Acte ale Administrației Naționale a Penitenciarelor
 
412. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura disciplinară și de stimulare a deținuților pe parcursul executării pedepsei (nr. 247, 2 mai 2024)
Nr. 226-228 Marţi, 28 mai 2024 XXXI

Selectați data