search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 264-267 din 21 iunie 2024

Monitorul Oficial Nr. 229-231

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
332. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative (nr. 123, 16 mai 2024)
 
333. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Kent D. LOGSDON (nr. 1459-IX, 27 mai 2024)
 
334. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1460-IX, 27 mai 2024)
 

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

 
16. Hotărâre cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2023 (nr. 19, 17 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
446. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de determinare a echipajului minim echipat în condiții de siguranță pentru navele maritime și/sau mixte sub pavilionul Republicii Moldova (nr. 298, 24 aprilie 2024.)
 
447. Hotărâre cu privire la instituirea Sistemului informațional „Registrul drumurilor publice” (nr. 319, 30 aprilie 2024.)
 
448. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul de muncă al echipajului navei (nr. 342, 15 mai 2024.)
 
449. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, încheiat prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014-2020, semnat la Chișinău la 12 decembrie 2016 (nr. 354, 29 mai 2024)
 
450. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, încheiat prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice al României privind Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014-2020, semnat la Chișinău la 12 decembrie 2016 (nr. 355, 29 mai 2024)
 
451. Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare pentru reziliență și durabilitate (RSF) (nr. 356, 29 mai 2024)
 
452. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea cadrului de activitate al Băncii Naționale a Moldovei) (nr. 357, 29 mai 2024)
 
453. Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 358, 29 mai 2024)
 
454. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea cadrului normativ privind domeniile geodezie, cartografie și geoinformatică) (nr. 359, 29 mai 2024)
 
455. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2015 cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor (nr. 360, 29 mai 2024)
 
456. Hotărâre cu privire la înființarea Colegiului Militar (nr. 363, 29 mai 2024)
 
457. Hotărâre cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ profesional tehnic și modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 366, 29 mai 2024)
 
458. Hotărâre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua Antreprenorului” (nr. 370, 29 mai 2024)
 
459. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1351/2007 privind participarea la Asociația Internațională de Testare a Semințelor și la Schemele de producere a semințelor ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (nr. 371, 29 mai 2024)
 
460. Hotărâre cu privire la schimbarea categoriei de destinație a unui teren (pentru împădurire) (nr. 372, 29 mai 2024)
 
461. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile în gestiunea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 373, 29 mai 2024)
 
462. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională” (nr. 374, 29 mai 2024)
 
463. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului general de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Arabiei Saudite (nr. 376, 29 mai 2024)
 
464. Hotărâre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de modificare nr. 1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023, și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia (nr. 377, 29 mai 2024)
 
465. Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare Ministerului Afacerilor Interne (nr. 379, 29 mai 2024)
 
466. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2023 (nr. 380, 29 mai 2024)
 
467. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2023 (nr. 381, 29 mai 2024)
 
468. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2023 (nr. 382, 29 mai 2024)
 
469. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 383, 29 mai 2024)
 
470. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 384, 29 mai 2024)
 
471. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 75/2015 cu privire la locuințe (nr. 385, 29 mai 2024)
 
472. Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 59 alineatul (3) din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe (nr. 386, 29 mai 2024)
 
473. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Valeriu MIJA (nr. 82-d, 29 mai 2024)
 
474. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Valeriu MIJA (nr. 83-d, 29 mai 2024)
 
475. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Maia SAVVA (nr. 84-d, 29 mai 2024)
 
476. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Cristina SÎROMEATNICOV-BOIAN (nr. 85-d, 29 mai 2024)
 
477. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei de transmitere a locuințelor din blocul locativ situat în municipiul Chișinău, str. Alba Iulia nr. 91/3 (nr. 86-d, 29 mai 2024)
 
478. Dispoziţie cu privire la instituirea Comisiei de licitații pentru oferirea statutului de producător eligibil mare (nr. 87-d, 29 mai 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova
 
413. Ordin cu privire la intrarea în vigoare și stingerea unor tratate internaționale (nr. 78-b-76, 2 mai 2024)
 
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova
 
414. Ordin cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru controlul nivelurilor de oligoelemente și de contaminanți rezultați în urma prelucrării din produsele alimentare (nr. 75, 21 mai 2024)
 
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
415. Ordin cu privire la aprobarea listei autorităților publice centrale, pentru care se permite asumarea angajamentelor multianuale, pentru perioada anilor 2024-2026 (nr. 55, 27 mai 2024)
 
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova
 
416. Ordin cu privire la numirea conducătorilor IMSP Centrul de Sănătate (nr. 438, 17 mai 2024)
 
Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova
 
416a. Decizie cu privire la examinarea cererilor de eliberare a licențelor de emisie „MEDIA SCOUPE” SRL pentru serviciul media audiovizual de televiziune „Next TV” și serviciul media audiovizual de televiziune „Premiera TV” (nr. 136, 16 mai 2024)
 
416b. Decizie cu privire la abrogarea unor decizii ale Consiliului Audiovizualului (nr. 150, 24 mai 2024)
 
Acte ale Consiliului Concurenței al Republicii Moldova
 
417. Decizie (nr. ASO-09, 10 mai 2024)
Nr. 229-231 Joi, 30 mai 2024 XXXI

Selectați data