search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 264-267 din 21 iunie 2024

Monitorul Oficial Nr. 236-237

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
335. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1461-IX, 30 mai 2024)
 
336. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 124, 30 mai 2024)
 
337. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1462-IX, 30 mai 2024)
 
338. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 125, 30 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
482. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale (nr. 281, 17 aprilie 2024)
 
483. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 668/2022 cu privire la crearea și menținerea stocurilor de securitate de gaze naturale (nr. 364, 29 mai 2024)
 
484. Hotărâre cu privire la trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, la schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri și la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind administrarea și deetatizarea proprietății publice) (nr. 375, 29 mai 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
417a. Ordin cu privire la aprobarea plăților de înlocuire pentru manualele deteriorate sau pierdute (în anul de studii 2023-2024), destinate învățământului liceal și învățământului profesional tehnic cu programe integrate de formare profesională tehnică postsecundară în care se realizează și învățământul liceal (nr. 717, 22 mai 2024)
Nr. 236-237 Vineri, 31 mai 2024 XXXI

Selectați data