search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 264-267 din 21 iunie 2024

Monitorul Oficial Nr. 241-244

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
91. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 32g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 326 din Codul penal (traficul de influență) (nr. 46, 14 mai 2024)
 
92. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (5) din Legea cu privire la Serviciul Vamal nr. 302 din 21 decembrie 2017 (trecerea temporară într-o altă funcție fără acordul funcționarului vamal) (nr. 47, 14 mai 2024)
 
93. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 22a/2023 pentru controlul constituționalității articolelor 40, 52, 70 alineatele (4) și (13), 73 alin. (7) și 102 alin. (9) din Codul electoral (nr. 48, 14 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
504. Hotărâre cu privire la conlucrarea autorităților de supraveghere a pieţei cu Serviciul Vamal privind siguranța și conformitatea produselor (nr. 346, 15 mai 2024)
 
505. Hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare economică 2030 (nr. 393, 5 iunie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
431. Ordin cu privire la aprobarea formularului DAP24 Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională conform capitolului 101 din Codul fiscal (nr. 60, 29 mai 2024)
 
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
432. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „NOVAHABITAT” din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (nr. 27/3, 4 iunie 2024)
 
433. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „SET-SERVICE” (nr. 27/4, 4 iunie 2024)
 
434. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „ARHPROIECT” (nr. 27/5, 4 iunie 2024)
 
435. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „NORD-FRUCT” (nr. 27/6, 4 iunie 2024)
 
436. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „TERRA-LIG” (nr. 27/7, 4 iunie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 241-244 Vineri, 07 iunie 2024 XXXI

Selectați data