search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 247-250

 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
506. Hotărâre cu privire la aprobarea Normelor de asigurare cu echipament a efectivului Armatei Naționale pe timp de pace (nr. 335, 8 mai 2024)
 
507. Hotărâre cu privire la aprobarea Planului național de dezvoltare pentru anii 2025-2027 (nr. 361, 29 mai 2024)
 
508. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Agenția Națională Transport Auto, a Nomenclatorului serviciilor și a cuantumului tarifelor la acestea (nr. 395, 5 iunie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru a Republicii Moldova
 
437. Ordin privind aprobarea modelului de evaluare a terenurilor fără construcții cu modul de folosință „agricol” și „grădină” amplasate în toate localitățile Republicii Moldova în scopul impozitării (nr. 59, 31 mai 2024)
 
438. Ordin privind aprobarea modelului de evaluare a caselor de locuit amplasate în localitățile rurale ale Republicii Moldova, cu excepția localităților rurale din municipiile Chișinău și Bălți, în scopul impozitării (nr. 60, 31 mai 2024)
Nr. 247-250 Miercuri, 12 iunie 2024 XXXI

Selectați data