search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 251-253

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
354. Decret pentru promulgarea Legii privind sănătatea și bunăstarea mintală (nr. 1476-IX, 10 iunie 2024)
 
355. Lege privind sănătatea și bunăstarea mintală (nr. 114, 16 mai 2024)
 
356. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea proiectelor investiționale orientate spre dezvoltarea infrastructurii în domeniul managementului deșeurilor solide, în sumă de 5 400 000 de euro, în vederea realizării proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” (nr. 1477-IX, 10 iunie 2024)
 
357. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea proiectelor investiționale orientate spre dezvoltarea infrastructurii în domeniul managementului deșeurilor solide, în sumă de 5 400 000 de euro, în vederea realizării proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” (nr. 129, 30 mai 2024)
 
358. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze cu privire la cooperarea în domeniul apărării (nr. 1479-IX, 10 iunie 2024)
 
359. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze cu privire la cooperarea în domeniul apărării (nr. 131, 30 mai 2024)
 
360. Hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2023 (nr. 141, 6 iunie 2024)
 
361. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative (nr. 142, 6 iunie 2024)
 
362. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai Centrului Național Anticorupție (nr. 1472-IX, 6 iunie 2024)
 
363. Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa III domnului Evgheni BATÎR (nr. 1474-IX, 10 iunie 2024)
 
364. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” domnului Alexei TOMȘA (nr. 1475-IX, 10 iunie 2024)
 
365. Decret privind numirea domnului Vladislav GRIBINCEA în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiție (nr. 1480-IX, 10 iunie 2024)
 
366. Decret privind numirea doamnei Stella BLEȘCEAGA în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiție (nr. 1481-IX, 10 iunie 2024)
 
367. Decret privind retragerea unor distincții de stat (nr. 1483-IX, 11 iunie 2024)
 
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
 
17. Hotărâre cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării încheiate la 31 decembrie 2023 (nr. 21, 21 mai 2024)
 
18. Hotărâre cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2023 (nr. 22, 27 mai 2024)
 
19. Hotărâre cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare încheiate la 31 decembrie 2023 (nr. 28, 29 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
509. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind introducerea în Republica Moldova și comercializarea hameiului și a produselor din hamei (nr. 343, 15 mai 2024)
 
510. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 476/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare şi de navigaţie aeriană (nr. 378, 29 mai 2024)
 
511. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind etichetarea ecologică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 204/2023 (nr. 400, 5 iunie 2024)
 
512. Hotărâre cu privire la schimbul de terenuri în scopul extinderii sistemului de alimentare cu apă a municipiului Cahul (nr. 410, 12 iunie 2024)
 
513. Hotărâre cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de studii și al specialităților în învățământul superior (nr. 412, 12 iunie 2024)
 
514. Hotărâre cu privire la reorganizarea Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” (nr. 413, 12 iunie 2024)
 
515. Hotărâre pentru aprobarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea în domeniul polițienesc, semnată la Bruxelles la 29 aprilie 2024 (nr. 416, 12 iunie 2024)
 
516. Hotărâre cu privire la aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova” (nr. 418, 12 iunie 2024)
 
517. Hotărâre cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Conectivitate rurală în Moldova” (nr. 419, 12 iunie 2024)
 
518. Hotărâre pentru aprobarea semnării Acordului de modificare nr. 1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „RLF – Răspuns de urgență – Căile Ferate din Moldova”, semnat la Chișinău la 27 iunie 2023 (nr. 420, 12 iunie 2024)
 
519. Hotărâre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport în proprietatea comunei Bursuceni (nr. 422, 12 iunie 2024)
 
520. Hotărâre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport în proprietatea satului Scorțeni (nr. 423, 12 iunie 2024)
 
521. Hotărâre cu privire la propunerea de transmitere din proprietatea or. Briceni, mun. Edineț și or. Dondușeni a unor terenuri în proprietatea statului (în scopul construirii stațiilor de transfer al deșeurilor solide, aferente Regiunii de Management al Deșeurilor nr. 8) (nr. 424, 12 iunie 2024)
 
522. Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii India privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, întocmit la New Delhi la 10 mai 2024 (nr. 426, 12 iunie 2024)
 
523. Hotărâre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor echipamente și la amendamentul respectivului proiect de lege (nr. 427, 12 iunie 2024)
 
524. Hotărâre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 237/2023 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (nr. 428, 12 iunie 2024)
 
525. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Dorin Recean, Prim-ministru, în orașul Berlin, Republica Federală Germania (10-12 iunie 2024) (nr. 88-d, 5 iunie 2024)
 
526. Dispoziţie cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru asigurarea organizării președinției Republicii Moldova a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026 (nr. 89-d, 12 iunie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
439. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM D.02.01:2024 „Drumuri și poduri. Proiectarea drumurilor publice” (nr. 90, 11 iunie 2024)
 
440. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.37:2024 „Drumuri și poduri. Metodologia privind efectuarea recepției lucrărilor de întreținere la drumuri și poduri” (nr. 91, 11 iunie 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
441. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil mic (nr. 321, 28 mai 2024)
 
442. Hotărâre cu privire la modificarea Regulilor pieței energiei electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 283/2020 (nr. 323, 28 mai 2024)
 
443. Hotărâre cu privire la stabilirea valorilor factorilor de dezechilibru și corecție, a coeficienților de plafonare și control (nr. 324, 28 mai 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
 
444. Hotărâre privind aprobarea plăților pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio (nr. 16, 7 iunie 2024)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
445. Ordin cu privire la aprobarea Ediției 01 a Mijloacelor acceptabile de punere în conformitate și materialelor de îndrumare la Cerințele Tehnice - Specificații esențiale privind regulile aerului (AMC&GM la CT-SERA) (nr. 24/GEN, 24 mai 2024)
 
446. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile „Emiterea permisului de zbor”, Ediția 02 (PIAC – AW – PZ) (nr. 25/GEN, 30 mai 2024)
 
447. Ordin cu privire la aprobarea amendamentului nr.01 la cerințele tehnice „Hărți aeronautice” (CT-HA), ediția nr.03 (nr. 26/GEN, 3 iunie 2024)
 
Acte ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat
 
447a. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat (nr. 18, 3 aprilie 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 
448. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr.16 la Ordinul directorului Serviciului Vamal nr.563-O/2023 cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind cerințele în materie de date pentru completarea declarației vamale (nr. 199-O, 4 iunie 2024)
Nr. 251-253 Joi, 13 iunie 2024 XXXI

Selectați data