search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 254-255

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
368. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Europa Digitală (2021–2027) (nr. 1478-IX, 10 iunie 2024)
 
369. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Europa Digitală (2021–2027) (nr. 128, 30 mai 2024)
 
370. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor naționale de conducere (nr. 1482-IX, 11 iunie 2024)
 
371. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor naționale de conducere (nr. 130, 30 mai 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
527. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la contractele-cadru pentru alocarea capacităților de infrastructură feroviară și a Regulamentului privind accesul la infrastructurile de servicii și serviciile auxiliare conexe (nr. 344, 15 mai 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 
449. Hotărâre cu privire la modificarea punctului 1 subpunctul 3) din Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 1/4/2024 cu privire la aprobarea componenței Comisiei de atestare a specialiștilor în domeniul valorilor mobiliare (nr. 28/4, 11 iunie 2024)
 
450. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a valorilor mobiliare plasate la înființarea Societății pe acțiuni „ELEKTROMANUFACTURING” (nr. 28/5, 11 iunie 2024)
 
451. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „GALACT” (nr. 28/6, 11 iunie 2024)
 
452. Hotărâre cu privire la înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare, aferentă Societății pe acțiuni „LEAL COM” (nr. 28/7, 11 iunie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 254-255 Vineri, 14 iunie 2024 XXXI

Selectați data