search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 260-263

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
373. Lege privind deșeurile (nr. 209, 29 iulie 2016)
 
374. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1485-IX, 17 iunie 2024)
 
375. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 134, 30 mai 2024)
 
376. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul operațional comun România – Republica Moldova 2014–2020 pentru Programul de cooperare transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014–2020 (nr. 1489-IX, 17 iunie 2024)
 
377. Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul operațional comun România – Republica Moldova 2014–2020 pentru Programul de cooperare transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014–2020 (nr. 139, 6 iunie 2024)
 
378. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, încheiat prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014–2020 pentru Programul de cooperare transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014–2020 (nr. 1490-IX, 17 iunie 2024)
 
379. Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, încheiat prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice al României privind Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014–2020 pentru Programul de cooperare transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pe anii 2014–2020 (nr. 140, 6 iunie 2024)
 
380. Decret pentru promulgarea Legii privind punerea în liberă circulație (import) a echipamentului sportiv destinat Comitetului Național Olimpic și Sportiv (nr. 1491-IX, 18 iunie 2024)
 
381. Lege privind punerea în liberă circulație (import) a echipamentului sportiv destinat Comitetului Național Olimpic și Sportiv (nr. 150, 14 iunie 2024)
 
382. Decret privind promulgarea Legii pentru interpretarea unor prevederi ale Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 1493-IX, 18 iunie 2024)
 
383. Lege pentru interpretarea unor prevederi ale Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 155, 14 iunie 2024)
 
384. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul Proiectului „Locuințe publice III” (nr. 1486-IX, 17 iunie 2024)
 
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 
95. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 161g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 232 literele a) și h) din Codul vamal (în redactarea Legii nr. 1149 din 20 iulie 2000) (amenda aplicată persoanelor juridice în funcție de valoarea bunurilor care au constituit obiectul contravenției vamale) (nr. 50, 4 iunie 2024)
 
96. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.194g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 490 alin. (2) din Codul de procedură civilă (eliberarea titlului executoriu în cazul confirmării tranzacției) (nr. 51, 4 iunie 2024)
 
97. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 3g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 402 alin. (2) din Codul civil (cursul prescripției extinctive în cazul restituirii ori scoaterii cererii de pe rol sau anulării ordonanței) (nr. 52, 4 iunie 2024)
 
98. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 15g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 70 alin. (13) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (achitarea onorariului fix administratorului/lichidatorului și compensarea cheltuielilor aferente care se trec în mod solidar în obligația organelor de conducere ale debitorului [2]) (nr. 53, 4 iunie 2024)
 
99. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 4g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 63 alin. (2) punctul 2) din Codul de procedură penală (menținerea în calitate de bănuit a persoanei în privința căreia a fost aplicată o măsură preventivă neprivativă de libertate) (nr. 54, 4 iunie 2024)
 
100. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 31g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 480 alin. (2) din Codul de procedură civilă (motivele desfiinţării hotărârii arbitrale) (nr. 55, 4 iunie 2024)
 
101. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 53g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova (amnistierea persoanelor condamnate la închisoare și care nu execută în mod efectiv pedeapsa) (nr. 57, 4 iunie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
529. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional de management în educație (nr. 320, 30 aprilie 2024)
 
530. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare tehnică a cauzelor avariilor și incidentelor în domeniul securității industriale (nr. 369, 29 mai 2024)
 
531. Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei naționale privind schimbările climatice (nr. 425, 12 iunie 2024)
 
532. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 90-d, 14 iunie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
 
455. Ordin cu privire la asumarea angajamentelor multianuale, pentru perioada anilor 2024-2025 (nr. 68, 11 iunie 2024)
 
456. Ordin cu privire la modificarea Clasificației bugetare (nr. 69, 11 iunie 2024)
 
Acte ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova
 
457. Ordin cu privire la aprobarea Amendamentului NCM G.04.04:2012/A3:2024 la documentul normativ NCM G.04.04:2012 „Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos” (nr. 95, 18 iunie 2024)
 
Acte ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 
458. Ordin cu privire la modificarea Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), aprobat prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 11/2021 (nr. 115, 24 mai 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
459. Ordin cu privire la modificarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 47/2024 cu privire la intensificarea măsurilor de supraveghere, control și combatere а gripei aviare ре teritoriul Republicii Moldova (nr. 360, 11 iunie 2024)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
460. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea secțiilor de votare peste hotare (nr. 2542, 28 mai 2024)
 
461. Hotărâre privind abrogarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 1732 din 3 iulie 2018 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării” (nr. 2543, 28 mai 2024)
 
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova și ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranța Alimentelor
 
462. Ordin comun cu privire la modificarea Ordinului comun al Serviciului Vamal și al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor cu privire la procedura de vămuire a produselor perisabile exportate din Republica Moldova nr.92-O/203 din 12.03.2024 (nr. 216-O/369, 14 iunie 2024)
Nr. 260-263 Joi, 20 iunie 2024 XXXI

Selectați data