search
close-white

Legi, hotărâri, decrete, dispoziții, tratate, alte acte oficiale, informații, anunțuri, comunicate

Ediția curentă Monitorul Oficial Nr. 308-310 din 18 iulie 2024

Monitorul Oficial Nr. 264-267

 

PARTEA I

 
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 
385. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (nr. 1488-IX, 17 iunie 2024)
 
386. Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice (nr. 127, 30 mai 2024)
 
387. Hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat pentru anul 2023 (nr. 151, 14 iunie 2024)
 
388. Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2023 (nr. 152, 14 iunie 2024)
 
389. Decret privind acordarea unor grațieri individuale (nr. 1484-IX, 13 iunie 2024)
 
390. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Slovenia în domeniul securității sociale (nr. 1487-IX, 17 iunie 2024)
 
391. Decret privind aprobarea componenţei Colegiului Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1492-IX, 18 iunie 2024)
 
392. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Honduras (nr. 1494-IX, 18 iunie 2024)
 

PARTEA II

 
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 
533. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 890/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață (nr. 368, 29 mai 2024)
 
534. Hotărâre cu privire la încadrarea tinerilor specialiști în câmpul muncii în funcții didactice vacante și la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 391, 5 iunie 2024)
 
535. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 741/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea produselor vitivinicole aromatizate (nr. 411, 12 iunie 2024)
 
536. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului privind autoritățile administrative din subordinea ministerelor (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 47/2024) (nr. 415, 12 iunie 2024)
 

PARTEA III

 
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova
 
463. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de evidență, de pregătire, de păstrare, de transmitere şi de nimicire a arhivei executorilor judecătorești (nr. 168, 13 iunie 2024)
 
Acte ale Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova
 
463a. Ordin cu privire la aprobarea Standardelor minime de dotare a instituțiilor de învățământ general cu mijloace de tehnologii informaționale și Internet (nr. 675, 7 mai 2024)
 
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
 
464. Hotărâre privind aprobarea marjei comerciale specifice la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul doi al anului 2024 (nr. 351, 18 iunie 2024)
 
465. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii CA al ANRE nr. 487/2019 privind impunerea obligației de serviciu public (nr. 352, 18 iunie 2024)
 
466. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru S.R.L. „Glorin-Inginering” (nr. 354, 18 iunie 2024)
 
467. Hotărâre cu privire la aprobarea coeficienților tarifari ce urmează a fi aplicați pentru determinarea prețurilor pentru furnizarea energiei electrice consumatorilor finali implicați în proiecte demonstrative (nr. 356, 18 iunie 2024)
 
Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova
 
468. Ordin cu privire la aprobarea „Mijloacelor acceptabile de punere în conformitate și Materialelor de îndrumare la Regulamentul privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative pentru furnizorii de management al traficului aerian și serviciilor de navigație aeriană, aprobat prin HG nr. 119/2023” (AMC&GM – la Regulamentul ATM/ ANS), Ediția 01 (nr. 27/GEN, 17 iunie 2024)
 
Acte ale Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
 
469. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (nr. 2544, 28 mai 2024)
 
470. Hotărâre privind abrogarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 1567 din 24 aprilie 2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni” (nr. 2545, 28 mai 2024)
 
471. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile votării pe parcursul a două zile (nr. 2574, 4 iunie 2024)
 
Acte ale Procuraturii Republicii Moldova
 
472. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului Procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului General interimar nr. 33/3 din 03.05.2022 (nr. 74/3, 18 iunie 2024)
 

PARTEA IV

 
Anunțuri, comunicate, informații de interes public
 

PARTEA V

 
Avize pierderi de acte
Nr. 264-267 Vineri, 21 iunie 2024 XXXI

Selectați data